Search
Close this search box.

Ivan Čavić: Slobodnom zonom u Pljevljima do novih i održivih radnih mjesta

Bivša vlast na čelu sa DPS-om ostavila je pustoš kada je riječ o broju  firmi i radnika koji su ostali bez posla kako ovdje u Pljevljima tako i u čitavoj Crnoj Gori. Za vrijeme njihove vlasti ugašeni su: ”PREVOZ, ”GRAĐEVINAR”, “VELIMIR JAKIĆ”, “MONTER”, “CIGLANA” itd.., napisao je u saopštenju član Demokratske Crne Gore Pljevlja Ivan Čavić.

 

”Ova preduzeća najbolje oslikavaju njihov odnos prema Pljevljima. Iako odlazeći gradonačelnik Igor Golubović najavljuje nekakve investicije, pogotovo ona koja se odnosi na izgradnju sportsko-rekreativnog centra na “Borovičkom jezeru”, a pritom nisu u stanju da pokose travu oko istog, za to vrijeme njihova realizacija kapitalnog budzeta najbolje pokazuje da oni nisu sposobni na da realizuju ni najprostije stvari koje su planirali istim. ”

”Kako bi zadržali naše sugrađane da masovno odlaze iz grada potrebno je kreiranje i otvaranje radnih mjesta koja će biti održiva naročito se to odnosi na mjesta u proizvodnom sektoru. Kovid kriza je pokazala sve slabosti ekonomije koja je bazirana većinom na turizmi i na uslugama, kao sto je slučaj kod nas ovde u CG. S tim u vezi potrena nam je hitna diversifikacija privrednih aktivnosti te stvaranje otpornosti na eksterne šokove, kao što je pandemija koronavirusa. Ono što je neophodno podržati djelatnosti koje mogu dati najbrže rezultate, sa stanovišta povećanja domaće proizvodnje i rasta konkurentnosti”, naveo je između ostalog Čavić.

”Ako uzmemo u obzir geografski položaj naše opštine koja se nalazi na tromeđi predstavlja idealan prostor za osnivanje slobodnih zona slijedeći brojne regionalne primjere koji su se pokazali veoma uspješnim, kao što je slobodna zona “PRIBOJ”. Osnivanjem slobodnih zona mi prevazilazimo prepreke koje se tiču investiranja u privredu, uključujući restriktivnu politiku, loše upravljanje, neadekvatnu infrastrukturu, pristup zemlji i slično”, naveo je.

Mišljenja je da je potrebno dodatnim podzakonskim aktima, ili drugim pravilnicima, vršiti dalju liberalizaciju i uz veći ‘’set’’ što povoljnijih stimulacija biti agresivniji na tržištu u okruženju i pokazati svoju maksimalnu otvorenost za ekspanzijom stranih i zajedničkih ulaganja.

Radi što uspješnije valorizacije projekta slobodne zone, odnosno pospješivanja direktnih stranih investicija, naveo je da je prije svega potrebno uraditi sljedeće:

 1. omogućiti decidno sprovođenje Zakona;   
 2. dodatnim podzakonskim aktima i drugim mjerama proširiti i povećati broj olakšica potencijalnim investitorima ,kao npr: ukinuti sve carinske i ostale dažbine na uvoz osnovnih sredstava, sirovina i ostalih repromaterijala, namijenjenih za proizvodnju u slobodnoj zoni (novim Zakonom o slobodnim zonama i slobodnim skladištima je već urađeno); 
 3. Lokalna samouprava da oslobodi plaćanja poreza i komunalija i infrastrukturno opremi lokaciju namjenjenu za slobodnu zonu  
 4. osloboditi sve učesnike koji investiraju u zonu od poreza na dobit i to najmanje za sljedećih 5 godina, kao i poreza na lična primanja u periodu od 3-5 godina;   
 5. omogućiti slobodan transfer dobiti svim potencijalnim investitorima;   
 6. investitorima koji u slobodnu zonu ulažu više od 1 miliona eura, omogućiti dodatne ‘’specijalne’’olakšice u vidu davanja većih povlastica i stimulativno uticati na njih da što više ulažu svoj novac u slobodnu zonu. 
 7. Zavod za zapošljavanje u saradnji sa opštinom Pljevlja  organizuje obuku i prekvalifikaciju radne snage koja bi bila na raspolaganju potencijalnim investitorima 
 8. Opština Pljevlja da formira  sekretarijat koji bi se bavio slobodnim zonama i privlačenju investitora 
 9. Vlada CG da formira Upravu za slobodne zone  
 10. Vlada CG da donese Uredbu o određivanju kriterijuma za dodjelu podsticaja radi privlačenja direktnih stranih ulaganja

Prije svega, direktne strane investicije putem ulaganja u naše slobodne zone imaće poseban i veoma značajan uticaj na sljedeće oblasti:

 • smanjenje stope nezaposljenosti uslijed zapošljavanja kvalifikovane radne snage u zoni;    
 • ulazak savremenih i čistih tehnologija i proizvodnja po najsavremenijim standardima visokokvalitetnih i na tržištu konkurentnih proizvoda;   
 • povećavanje stope izvoza uslijed proizvodnje u slobodnoj zoni;   
 • transfer znanja i tehnologije; razvoj infrastrukture i saobraćaja unutar zone i van kapija zone;   
 • razvoj preduzeća koja posluju van kapija zone za potrebe zone;   
 • razvoj svih sektora privrede, naročito Sektora usluga;    
 • povećavanje ukupnog deviznog priliva zemlje;  
 • pozitivan uticaj na ukupni platni bilans;   
 • jačanje ukupnih fondova društva kroz akumulaciju, razne poreze i doprinose   
 • puna valorizacija prirodnih i ljudskih resursa;   
 • rast i razvoj novih preduzeća specijalizovanih za potrebe zone;

Prednosti ulaganja u Crnoj Gori: 

 • Prelazni trgovinski sporazum sa EU
 • Sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa članicama EFTA
 • Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Ukrajine
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom
 • Stopa poreza na dobit preduzeća je među najnižim u Evropi i iznosi 9%
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor