Search
Close this search box.

Formirati Jedinicu za sprečavanje ekološkog kriminala

Ekološki pokret “Ozon” smatra da Vlada Crne Gore u što kraćem roku mora formirati posebnu jedinicu za sprečavanje ekološkog kriminala i zaštitu životne sredine, jer je jedino tako moguće prevazići neodrživu podijeljenost nadležnosti inspekcijskih organa, koji taj prostor zloupotrebljavaju za izbjegavanje sprovođenja kaznenih mjera, čime se obesmišlava cijeli sistem, saopštio je direktor Aleksandar Perović.

Kako je naveo, neefikasnost primjene važećih zakona djeluje podsticajno za razvijanje ekokriminala, a štete koje su prouzrokovane imaju ogromne ekonomske posledice, kako u kontekstu životne sredine tako i javnog zdravlja.

“Pošto aktuelna Vlada konstantno istiće posvećenost životnoj sredini, vjerujemo da će našu inicijativu razmotriti na adekvatan način, te da ćemo imati mogućnost da učestvujemo u dijalogu oko nadležnosti jedinice za sprečavanje ekološkog kriminala i zaštitu životne sredine, jer naše bogato iskustvo sa terena želimo kao I uvijek staviti u korist javnog interesa”, kazao je Perović.

On je istakao kako već 15 godina upozoravaju da je ekokriminal uzeo maha, da je infiltriran u institucijama sistema, a da kod ključnih donosilaca odluka nikad nije postojala volja da se taj državni udar na ekološku državu uzme za ozbiljno, što je dokaz i njihove povezanosti sa organizovanim kriminalom.

“Pojave poput nelegalne eksploatacije šumskog i riječnog materijala, stavljanja rijeka u cijevi malih hidroelektarana, nelegalnog odlaganja različitih vrsta otpada, pa i opasnog, krivolova. trgovine zaštićenim vrstama, namjerno izazvanih požara, korupcije, devastacije prostora divljom gradnjom, zađađenja vode, vazduha i zamljišta, što se dešava čaki u zaštićenim područjima, najbolji je dokaz da državni i lokalni inspekcijski organi i čuvarske službe nisu na odgovorajućem nivou i da nemaju kapacitet da zaštite naša prirodna bogastva, pa je potpuno jasno da se jedino formiranjem Jedinice za sprečavanje ekokriminala i zaštitu životne sredine može dati institucionalni sistemski odgovor”, naveo je Perović.

On ističe da se formiranjem ovakve jedinice otvara prostor za regionalno i internacionalno umrežavanje u borbi protiv ekokriminala, što je potreba i pravi način unapređenja saradnje, koja će pozitivno uticati I na proces evropskih integracija u regionu Zapadnog Balkana.

izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor