Delegacija Vlade na čelu sa ministrom Vojinovićem u Parizu o transformativnom obrazovanju

Delegacija Vlade Crne Gore, koju predvodi ministar prosvjete Miomir Vojinović prisustvovala je ministarskom Pred-samitu o transformativnom obrazovanju, koji se od 28-30. juna 2022. godine održao u Parizu, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

foto 1.jpg
foto 1.jpg

Kako je saopšteno, poziv za učešće na Pred-samitu upućen je ministrima širom svijeta, sa ciljem zajedničkog razumijevanja ključnih elemenata transformacije obrazovanja. Samit pruža jedinstvenu priliku da se mobiliše javna i politička posvećenost novom putu za obrazovanje, kao i da se razmijene iskustva, diskutuje o problemima i mogućnostima na polju obrazovanja. Takođe, ovaj događaj je ključna prekretnica na putu ka Samitu koji će biti održan u Njujorku, 19. septembra 2022. godine, na nivou šefova država.

Ministar Vojinović je u svom izlaganju istakao da je obrazovanje pokretač globalnih transformacija ka pravičnijim, inkluzivnijim, zelenijim i digitalnijim društvima, te da mladim generacijama treba ponuditi snažnu viziju budućnosti obrazovanja, izgrađenu na osnovnim vrijednostima demokratije, ljudskih prava i vladavine prava.

Nacionalne konsultacije su, prema riječima ministra Vojinovića, pokazale da je potrebno razmišljati o sveobuhvatnoj strategiji iz koje će se definisati pravci razvoja prema nivoima obrazovanja, kao i da inovacije i transformacija treba da počnu od promjene kurikuluma koji će biti integrisan, primjenjiv, fleksibilan, usaglašen za zahtjevima savremenog doba i tržišta rada.

„Važno je da nastava bude zanimljiva, interaktivna, primjenjiva, izborna, istraživačka, praktična i iskustvena, kao i da se jačaju kompetencije nastavnika za rad, komunikaciju i ophođenje s učenicima”, istakao je ministar Vojinović, dodajući da je potrebno povećati ulaganja u školsku infrastrukturu, arhitektonsku i informatičku opremu kako bi se odgovorilo na glavne izazove i promovisao stimulativan i bezbjedan školski ambijent.

Ministar Vojinović je iskazao potrebu revidiranja programa obuke nastavnika, u cilju efikasnijeg usklađivanja sa reformama obrazovanja kao i neophodnu interakciju između učenika, nastavnika i roditelja, vezu između nastavnog plana i programa sa tržištem rada.

-U kontekstu realizacije kvalitetne transformacije obrazovanja, ministar je apostrofirao potrebu većih javnih ulaganja, koja su trenutno u Crnoj Gori relativno niska u poređenju sa drugim zemljama i iznose 7,9%, te je potrebno uložiti napore da se obezbijedi dugoročno, povećano i održivo finansiranje obrazovanja, navodi se u saopštenju resora.

-Kao primjer unapređenja obrazovnog sistema u Crnoj Gori, ministar je naveo Strategiju za digitalizaciju obrazovnog sistema 2022-2027 koja je harmonizovana sa Digitalnim obrazovnim akcionim planom 2021-2027, a koja, u saradnji između EU i zemalja Zapadnog Balkana, treba da se sprovodi kao prioritet, u sinergiji sa ostalim aktivnostima Berlinskog procesa povezanih sa digitalizacijom, kao što su Agenda povezanosti i Zajedničko regionalno tržište.

„Održavanje Globalnog samita i nacionalne konsultacije koje smo sproveli u Crnoj Gori u cilju pripreme za Samit, bile su idealna prilika da dodatno obogatimo naša saznanja i čujemo glas svih ključnih učesnika obrazovnog procesa, i to najprije djece, mladih i nastavnika“, zaključio je ministar Vojinović.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor