Search
Close this search box.

CBCG: Obavezna rezerva preko 263 miliona eura

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, u novembru je bilo 4,82 milijarde euraObavezna rezerva banaka na kraju prošle godine je, prema podacima Centralne banke (CBCG), iznosila 263,07 miliona eura. Od ukupnog iznosa, na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 68,32 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 31,68 odsto.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, u novembru je bilo 4,82 milijarde eura. Od ukupnog nivoa depozita, na one po viđenju odnosi se 82,57 odsto, a na oročene 17,43 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 5,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 4,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 5,5 odsto.

Osnovicu za obračun obavezne rezerve od januara 2018. godine čine oročeni i depoziti po viđenju, osim onih centralnih banaka.

Na 50 odsto izdvojene obavezne rezerve CBCG plaća bankama mjesečno naknadu obračunatu po stopi od €STR (eurska kratkoročna kamatna stopa) umanjenoj za deset baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Izvor:DAN
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor