Bijelo Polje: Japanski čvorasti korov ,,osvojio“ obale Lima

Od drvenastih biljaka u Bijelom Polju najzastupljenije su kiselo drvo i japanski dud, koji je korišćen kao dekorativna vrsta za ozelenjavanje parkova 80 godina prošloga vijeka. Od zeljastih zastupljene su kanadska hudoljetnica i repušnjača, a dosta invazivan potencijal imaju koziji rogovi, gronjasta zvjezdica i dikica – navodi Tomović

Nevladina organizacija Eko centar uz podršku Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, objavila je publikaciju o stranim i invazivnim vrstama biljaka na teritoriji Bijelog Polja.

Predsjednik te NVO magistar biologije Tomislav Tomović kaže za Pobjedu da je istraživanje trajalo godinu. On objašnjava da su invazivne vrste biljaka, životinja i drugih organizama, koje je unio čovjek, izvan granica njihovog prirodnog rasprostranjenja. Tu su uspostavili i nastavili širenje, djelujući negativno na lokalne ekosisteme i vrste.

– Pojednostavljeno, invazivne vrste su one koje ugrožavaju biodiverzitet određenog područja na genskom, specijskom i ekosistemskom nivou – kazao je Tomović.

PUBLIKACIJA

Publikacija sadrži fotografije biljaka, njihov opis, naveden je način na koji su unijete u Crnu Goru i kako se uklanjaju.

– Jedna od najinvazivnijh biljaka je japanski čvorasti korov koji potpuno osvaja obale Lima, invazivno se širi, vrlo teško se uklanja. Od drvenastih biljaka u Bijelom Polju najzastupljenije su kiselo drvo (Ailanthus altissima) i japanski dud (Broussenetia papyrifera). Japanski dud je korišćen kao dekorativna vrsta za ozelenjavanje parkova 80 godina prošloga vijeka. Zbog vegetativnog razmnožavanja se ponaša dosta invazivno. Od zeljastih prisutne su vrste iz roda Conyza sa dvije vrste Conyza canadensis i bonariensis – kanadska hudoljetnica i repušnjača. Dosta invazivan potencijal imaju koziji rogovi, gronjasta zvjezdica i dikica – navodi Tomović.

Sagovornik Pobjede podsjeća da je u našoj državi prepoznat problem invazivnih vrsta te je Skupština Crne Gore donijela Zakon o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva.

Kiselo drvo

– Njime se uređuje način sprečavanja unošenja i širenja stranih i invazivnih stranih vrsta biljaka, životinja i gljiva radi ublažavanja i smanjivanja na najmanju moguću mjeru štetnog uticaja na biodiverzitet, usluge ekosistema i na zdravlje ljudi – kazao je Tomović.

OPASNOST

Po njegovim riječima strane vrste, ukoliko postanu invazivne, mogu prouzrokovati velike probleme u prirodi i zdravlju ljudi

– Njihova invazivnost je posljedica lakog i brzog razmnožavanja. Pojedinim biljnim vrstama i dalje nije definisan status, s obzirom na to da su jako davno unešene, prije ekspanzije masovnog turizma, putovanja i izgradnje. Neke se čak više ni ne smatraju stranim, s obzirom na to da su na ove prostore dospjele prije više od jednog vijeka (na primjer bagrem), ali svakako imaju sve odlike invazivnih vrsta. Invazivne biljne vrste direktno utiču na prirodu i domaće vrste, sa kojima stupaju u ,,takmičenje“ za resurse (prostor, voda, hranljive materije) i koje nerijetko istiskuju sa njihovih prirodnih staništa. Ovo je veliki problem, naročito u zaštićenim i drugim prirodnim područjima koja obiluju rijetkim i ugroženim staništima i vrstama – kaže Tomović.

Japanski dud

On ističe kako istraživanja invazivnih vrsta imaju važnu ulogu o prepoznavanju stanovništva sa invazivnim vrstama radi sprečavanja, unošenja i prepoznavanja sa stranim invazivnim vrstama u toj opštini.

– Ova publikacija može poslužiti kao dopuna za naredni akcioni plan za biodiverzitet opštine Bijelo Polje jer sadrži sve vrste i njihov opis kao i mjere kako da se efikasno kontrolišu njihove populacije – zaključuje Tomislav Tomović.

izvor: Pobjeda

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor