ZZZCG: Tvrdnje Euromosta nijesu tačne

Povodom izjave NVO “Euromost“ objavljene u sredstvima javnog informisanja, a koja se odnosi na  zloupotrebe Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u sprovođenju programa „Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad“ ističemo da navedene tvrdnje nijesu tačne.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore sprovodi programe aktivne politike zapošljavanja, među kojima i Program „Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad„ isključivo saglasno normativnom i programsko-planskom okviru kojima se uređuje ova oblast.

Kako NVO „Euromost“ svoju tvrdnju o zloupotrebama temelji na nedostatku  završnih računa,  naglašavamo da podatak o prihodu potencijalnih izvođača programa javnih radova ne predstavlja uslov prihvatljivosti  potencijalnog izvođača za realizaciju navedenog programa.

Naime, jedan od uslova opravdanosti  su izmirene obaveze potencijalnog izvođača po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa poslednjim danom godine koja prethodi godini izbora izvođača javnog rada. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se uvjerenjem Uprave prihoda i carina da je podnosilac zahjeva na javni konkurs za izbor izvođača izmirio obaveze ili da redovno izmiruje reprogramirane poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja.

Navedeni primjeri izvođača programa javnih radova ,NVO „Amicus“ i NVO „Nada-Hope“  iz Plava, su uz zahtjeve na javne konkurse, koje je Zavod objavljivao u prethodne tri godine, uredno dostavljali, između ostale propisane dokumentacije, i zahtjevano – uvjerenje Uprave prihoda i carina. Radi preciznog informisanja javnosti navodimo dostavljena uvjerenja za navedeni period:

NU „AMICUS“ – Uvjerenje Uprave prihoda i carina, PJ Berane, Ekspozitura Plav, broj 16/09-6-303 od 19.04.2023. godine u kome se navodi da NU „AMICUS“  nema duga po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 31.12.2022. godine; Uvjerenje Uprave prihoda i carina, PJ Berane,  Ekspozitura Plav, broj 17/09-5-360 od 29.03.2022. godine u kome se navodi da NU „AMICUS“  nema duga po osnovu poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda zaključno sa 31.12.2021. godine; Uvjerenje Uprave prihoda i carina, PJ Berane,  Ekspozitura Plav, broj 03/15-2-367 od 17.08.2021. godine u kome se navodi da je NU „AMICUS“  izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja i drugih javnih prihoda zaključno sa 31.12.2020. godine;

NVO „NADA HOPE“ – Uvjerenje Uprave prihoda i carina, PJ Berane, Ekspozitura Plav,  broj 16/09-6-272 od 13.04.2023. godine u kome se navodi da je NVO „NADA HOPE“ predao IOPPD obrazac zaključno sa 2/2023 godine i da nema duga po osnovu poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda; Uvjerenje Uprave prihoda i carina, PJ Berane, Ekspozitura Plav, broj 17/09-5-373 od 04.04.2022. godine u kome se navodi da je NEVLADINO UDRUŽENJE „NADA HOPE“ dostavio IOPPD prijave sa 02/2022 i nema duga po osnovu poreza i doprinosa; Uvjerenje Uprave prihoda i carina, PJ Berane,  Ekspozitura Plav, broj 03/15-2-406 od 27.08.2021. godine u kome se navodi da NVU „NADA HOPE“  nema duga po osnovu poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda zaključno sa 31.12.2020. godine.

Pored navedenog,  NVO “Euromost“  navodi da „mnogi izvođači javnih radova nemaju uslove i  prostor za realizaciju programa za nezaposlena lica“  i da se sve obavlja „fiktivno“.  Ističemo   da  izvođač javnog rada i/ ili njegov partner u okviru svojih konstitutivnih akata mora imati jasno definisanu djelatnost koja ga preporučuje za realizaciju programa humanitarnih, edukativnih, socijalnih i drugih sadržaja u oblastima od javnog  interesa, a sa kojim konkurišu na javni konkurs. Navedeno se dokazuje rješenjem o upisu u registar nadležnog organa i konstitutivnim aktom – statutom. Stoga je bespredmetno raspravljati o postojanju uslova izvođača programa koje kao fizičko ili pravno lice egzistira na tržištu, ispunjavajući uslove za obavljanje poslova za koje je i registrovan.

Nadalje, izvođač javnog rada sa nezaposlenim licima angažovanim na realizaciji programa javnog  rada zaključuje ugovore o radu u trajanju ekvivalentom periodu realizacije javnog rada, prijavljuje ih na obavezno socijano osiguranje i po tom osnovu vrši  isplate njihovih zarada, poreza i doprinosa,  u zakonski utvrđenim rokovima. Dakle, učesnici se zapošljavaju za obavljanje poslova podrške licima sa invaliditetom, starim licima u stanju socijalne potrebe, pružanju podrške djeci i drugim korisnicima u zavisnosti od predmeta programa javnog rada, koje su u postupku njihove realizacije  kontinuirano prate i dokazuju.

Radi preciznog informisanja javnosti bili smo dužni da reagujemo i zaštitimo integritet Zavoda za zapošljavanje koji je prethodnih dana pominjan u negativnom kontekstu, čime zaključujemo ovu temu, te se ovim povodom dalje nećemo oglašavati jer je pred nama izazovan period.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor