ZZZCG: Grantovi za lica sa invaliditetom iz sjevernih opština

Pravna i fizička lica iz sjevernih opština Crne Gore iskazala su veliko interesovanje za dodjelu grant šema za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom. Javni poziv Zavoda za zapošljavanje,kojim je predviđena raspodjela blizu million eura, zatvoren je 7. septembra, u 15 časova.

Pristiglo je 60 projektnih prijava, vrijednosti oko tri miliona eura. Nadležna komisija počela je sa radom. Konstatovala je da su sve prijave blagovremene, osam nije administrativno usklađeno, a 52 su u fazi ocjenjivanja.

Projekti će se sprovoditi u Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Gusinju, Kolašinu, Mojkovcu, Petnjici, Plavu, Pljevljima, Plužinama, Rožajama, Šavniku i Žabljaku.

Cilj  ovog  poziva  je podrška otvaranju novih radnih mjesta u opštinama sjeverne regije, povećanje stručnih i radnih kvalifikacija lica sa invaliditetom, kao i prevencija socijalne isključenosti ovih lica.

Grant je namijenjen licima sa invaliditetom kojima je status utvrđen propisima iz oblasti obrazovanja, penzijskog i invalidskog osiguranja ili  propisa o boračko – invalidskoj zaštiti, te onima koji su ostvarili status lica sa invaliditetom na osnovu rješenja nadležne komisije za profesionalnu rehabilitaciju Zavoda. Minimalni iznos granta je 30.000, a maksimalni 70.000 eura.

Grantom, u iznosu od 914.377 eura, mogu biti finansirane brojne aktivnosti: mjere aktivne politike zapošljavanja, obrazovanje i osposobljavanje odraslih, osposobljavanje za rad kod poslodavca, mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, zapošljavanje lica sa invaliditetom, prilagodjavanje radnog mjesta i uslova rada, otvaranje novih radnih mjesta za lica sa invaliditetom, nabavka opreme i materijala u svrhu otvaranja novih radnih mjesta, otklanjanje barijera pristupu radnom mjestu, aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti javnosti, a prije svega poslodavaca, o mogućnostima i benefitima zapošljavanja lica sa invaliditetom…

Budžetom Zavoda za zapošljavanje za ovu godinu opredijeljeno je tri miliona eura za grant šeme licima sa invaliditetom. Raspodijeljeno je oko 2,1 milion, po javnom pozivu od 21. marta.  Po tom pozivu , na osnovu mišljenja nadležne komisije, odobreno je finansiranje 41 projekta, u vrijednosti od 2.085.622 eura. Preostalih 914.377 eura povući će projekti iz sjevernih opština, koji dobiju zeleno svijetlo nadležne komisije.

Inače, u toku je realizacija i granta, vrijednog million i po eura, raspodijeljenog po javnom pozivu od  13. novembra 2016. godine.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor