Život s bijelim štapom – Psihološka radionica

U maloj sali Centra za djelatnosti kulture Bijelo Polje, 17. februara 2018. godine,  Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac, nastavila je sa realizacijom planiranih aktivnosti u okviru projekta Život s bijelim štapom, finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava NVO opštine Bijelo Polje za 2017. godinu.

                   Za implementaciju ovog projekta opredijeljeno je 2.364,00 eura.

Današnja aktivnost fokusirana je na psihološkoj radionici, koju su, sa 20-ak članova ciljne grupe, organizovale, angažovane stručne saradnice, psihološkinje Amela Kolić i Eldina Bošnjak, a sve u cilju jačanja samopoštovanja i samouvažavanja.

Radionica je održana u prijatnoj atmosferi, gdje su učesnici, članovi ciljne grupe, projekta Život s bijelim štapom, bili aktivni, razmjenjivali iskustva i postavljali pitanja.

Zatvorenost osoba sa smetnjama vida u svojim kućama, koja je uzrokovana, prije svega nesamostalnošću pri kretanju, dovela ih je u stanje pasivnosti i velike zavisnosti od članova svojih porodica. Takva situacija je dovela do toga da značajan broj ovih osoba ima veoma izražene komplekse, da sebe doživljavaju kao manje vrijednima u odnosu na druge ljude, da su nedovoljno socijalizovane i da imaju problem u komunikaciji sa osobama koje nemaju oštećenje vida. Ovakva situacija je i podstakla da se, organizuju grupe za samopomoć.

       Rad psihologa u psihosocijalnom radu sa osobama oštećenog vida vezan je za svakodnevne situacije ali i za planiranje budućeg života korisnika, kao i njihov lični rast i razvoj, poboljšanje položaja kako u porodici, tako i u širim grupama. To se ostvaruje kroz grupni psihoterapijski rad, gdje korisnici imaju priliku da razmijene svoja iskustva, mišljenja i iznesu svoje strahove. Pshiterapijski tretman je proces psihološkog, emocionalnog i socijalnog osnaživanja, prilagođenosti i promjena ponašanja korisnika, kako bi pronašli načine da razviju vlastite potencijale za prevazilaženje kriza, te da iz stanja ugroženosti i nemoći, postepenom izgradnjom, dosegnu psihički i socijalni punovrijedan način života bez štetnih posljedica po sebe i druge, istakla je jedna od saradnica u ovom projektu, psihološkinja Amela Kolić.

           Vrijeme trajanja projekta je 6 mjeseci, a njegova konačna realizacija, zavisiće, isključivo od dinamike uplate odobrenih sredstava.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor