Search
Close this search box.

Zbog sajber napada produženi rokovi za prijave za podršku privredu

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma saopštilo je danas da su zbog sajber napada na infrastrukturu Vlade, koji su onemogućili korišćenje online platforme za podnošenje prijavnih zahtjeva, kao i neutrošenog dijela opredijeljenog budžetom, utvrđeni novi rokovi za programe za unapređenje konkurentnosti privrede, razvoj i promociju zanatstva i razvoj prerađivačke industrije u 2022. godini.

Kako ističu, utvrđeni su sljedeći rokovi:

1. Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu

 • Rok za prijavljivanje za Programsku liniju za podršku internacionalizaciji i Programsku liniju za pružanje mentoring usluga produžen je do 31. oktobra do 15 časova.
 • Rok za realizaciju ugovorenih projektnih aktivnosti i podnošenje dokumentacije za isplatu (refundaciju) troškova za sve programske linije produžen je do 28. novembra do 15 sati.
  Obrasci se mogu preuzeti na zvaničnoj web stranici Ministarstva:
  Link za prijavne obrasce:
  https://www.gov.me/dokumenta/ab12ad3d-0eaf-498e-aac9-826a4a64db9e
  https://www.gov.me/dokumenta/95454134-23bb-4060-85dc-15afe1a7085e
  Link za obrasce za refundaciju:
  https://www.gov.me/dokumenta/9797c529-3cd1-402b-9aa3-467a01824293
 •  Sve potrebne informacije privredni subjekti mogu dobiti i na sljedećim kontakt linijama:
 • Za Programsku liniju za podršku malim ulaganjima i Programsku liniju za pružanje mentoring usluga: 020/482-332.
 • Za Programsku liniju za uvođenje međunarodnih standarda i Programsku liniju za podršku internacionalizaciji: 020/482-333.
 • Za Programsku liniju za nabavku opreme velike vrijednosti i Programsku liniju za podršku digitalizaciji: 020/482-335.

2. U pogledu Programa za razvoj i promociju zanatstva za 2022. godinu, obavještavaju se zanatlije da je u toku realizacija Programa za koji je Javni poziv za učešće otvoren do utroška planiranih sredstava a najkasnije do 30. novembra.

U Ministarstvu podsjećaju da se Program sprovodi po principu isplate bespovratnih sredstava/refundacije, kada se u potpunosti završi realizacija aktivnosti i dostavi kompletna dokumentacija o realizaciji.

„Imajući u vidu da sredstva opredijeljena budžetom za realizaciju ovog Programa nisu u cjelosti potrošena, pozivaju se zainteresovane zanatlije koje su u proceduri podnošenja prijave za Program da realizuju započete aktivnosti u skladu sa uslovima definisanim u Programu. Dodatno, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma zadržava pravo da Javni poziv zaključi prije roka kada ukupan iznos prijava dostigne limit od 95 odsto ukupnog budžeta programa, o čemu će se blagovremeno objaviti informacija na zvaničnoj web stranici Ministarstva“, navode u tom resoru.

 • Sve informacije i stručna pomoć mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva/ Direktorat za industrijski i regionalni razvoj, putem kontakt telefona 020/482-312 i 020/482-310.

Obrasci se mogu preuzeti na linku: https://www.gov.me/dokumenta/c4994287-2453-4a27-8905-a2311ce92e81

3. U dijelu realizacije Programa za razvoj prerađivačke industrije za 2022. godinu, za koji je, podsjećaju, Javni poziv zaključen 6. maja 2022. godine, imajući u vidu da je ukupan iznos prijava po osnovu Programa dostigao limit raspoloživog Budžeta, pozivaju privredne subjekte koji su podnijeli prijave za ovaj Program da realizuju investiciju nabavke opreme na način i pod uslovima koji su definisani Programom, kao i da podnesu relevantne dokaze o utrošku sredstava u saradnji sa IRFCG ili poslovnom bankom, u roku do 30. novembra 2022. godine do 15 časova.

„Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će, u skladu sa uslovima i procedurama Programa vršiti razmatranje podnijetih prijava i dokumentacije i isplatu bespovratnih sredstava po predmetnom Programu“, napominju.

 • Sve informacije i stručna pomoć mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva/ Direktorat za industrijski i regionalni razvoj, putem kontakt telefona 020/482 310, kancelarija broj 10.
 • Za Program za razvoj prerađivačke industrije za 2022. godinu Obrazac- Završni izvještaj o realizaciji aktivnosti možete preuzeti na linku: https://www.gov.me/dokumenta/8141ce6a-26c0-4dda-a156-68e1b1f659e5

Napomena: Sve popunjene formulare potrebno je lično ili putem pošte dostaviti na Arhivu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, adresa: Rimski trg br.46, Podgorica.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor