Zbog kršenja obustave rada pred sudom četiri advokata, provjerava se još devet

Advokatska komora pokrenula je više postupaka protiv advokata koji su se oglušili o uputstvo o obustavi pružanja pravne pomoći. Prema podacima koji su dostavljeni Danu, četiri advokata uskoro će se naći pred disciplinskim sudijom, dok se postupanje devet advokata provjerava.

– Disciplinski tužilac je zbog kršenja Odluke UO Advokatske komore o opštoj obustavi pružanja pravne pomoći advokata pokrenuo pet disciplinskih postupaka, četiri protiv advokata, a jedan protiv advokatskog pripravnika – naveo je disciplinski tužilac Advokatske komore Sava Popović.

Kako navodi, u fazi izviđaja se trenutno nalazi devet postupaka.

– Postupajući disciplinski tužilac je, u smislu kršenja Odluke UO Advokatske komore o opštoj obustavi pružanja pravne pomoći advokata, pokrenuo pet disciplinskih postupaka, pri čemu su dva disciplinska postupka pokrenuta protiv istog advokata, pa je moguće da će doći do spajanja postupka od strane disciplinskog suda, od čega su četiri disciplinska postupka pokrenuta protiv advokata, a jedan protiv advokatskog pripravnika – kazao je Popović.

Dodaje da disciplinski postupci nisu okončani, glavni pretresi su zakazani, tako da nije došlo do izricanja disciplinskih mjera, a na disciplinskom sudu je, u krajnjem, da utvrdi da li je došlo do teže povrede advokatske dužnosti u svakom pojedinom slučaju i da eventualno izrekne odgovarajuću disciplinsku mjeru, propisanu Zakonom o advokaturi.

Osim već pokrenutih postupaka, moguće je iniciranje i novih budući da Komora ima informacije da se još nekoliko advokata oglušilo o izdato uputstvo, što se trenutno provjerava.

– U fazi izviđaja se trenutno nalazi devet postupaka. U odnosu na obavještenja koja sam primio, uputio sam dopise sudovima i tužilaštvima radi dobijanja relevantnih podataka, nakon čega ću ocijeniti da li je u određenim s lučajevima došl o do kršenja Odluke UO o obustavi pružanja pravne pomoći – rekao je Popović.

Obustava pružanja pravne pomoći počela je 24. maja kao odgovor advokata na odredbe novog Zakona o fiskalizaciji.

Oni tvrde da se ovaj pravni akt ne može odnositi na advokate i da se ni u drugim državama ne primjenjuje na tu profesiju. Upravni odbor Advokatske komore tada je izdao uputstvo kojim je advokatima zabranjeno da ulaze u policiju, zgrade tužilaštava i sudova.

Kršenje ovih pravila, kako su naglasili, predstavlja teži disciplinski prekršaj.

Advokati su počeli pregovore sa Vladom Crne Gore, a u srijedu su imali sastanak sa predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Na tom sastanku je predložen model obustavljanja štrajka. Ipak, dogovor još uvijek nije postignut, a najavljeni su novi sastanci.

Zbog štrajka su odložene na stotine suđenja u sudovima, a skoro svi osumnjičeni uhapšeni od 24. maja trenutno su na slobodi. Naime, da bi tužioci i sudije za istragu odredili zadržavanje, odnosno pritvor, osumnjičena lica moraju da imaju branioce. Kako advokati odbijaju da dođu na saslušanje, osumnjičeni se puštaju na slobodu.

Dobili podršku iz Srbije i BiH

Crnogorski advokati dobili su podršku od kolega iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Advokatske komore tih zemalja donijele su obavezujuće uputstvo za njihove članove da dok traje obustava pružanja pravne pomoći ne zastupaju klijente pred crnogorskim pravosudnim organima.

Advokati tvrde da se fiskalizacija u zemljama regiona ne odnosi na njihove kolege i da se sporni zakon ne može primjenjivati u odnosu na njih.

U dosadašnjim obraćanjima javnosti isticali su da na ovaj način ne izbjegavaju plaćanje poreza, već je sporna sama fiskalizacija.

Izvor:Pobjeda

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor