Zapadnobalkanski okvir Bijelom Polju odobrio 3 miliona eura donacije za projekat izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Na 19.sastanku Upravnog odbora Zapadnobalkanskog okvira koji je održan u Luksemburgu, u organizaciji Evropske komisije i Evropske investicione banke, odobrena su dodatna sredstva u iznosu 68.6 miliona eura za infrastrukturne projekte u Crnoj Gori. U važne razvojne projekte svrstan je i projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju a za koji je odobreno 3 miliona eura.

Iznos od 3 miliona eura  čini polovinu potrebnih sredstava za završetak ovako važnog projekta. U projekat Glavnog kanalizacionog kolektora koji predhodi izgradnji postrojenja, uloženo je 3,2 miliona eura sredstva koja su takođe odobrena od strane Evropske komisije. Projekat je u završnoj fazi i čeka se prijem radova.

Radovi na projektovanju i izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda počeće sredinom 2019. godine po sprovedenom međunarodnom tenderu i biće završeni 2020. godine.

Završetkom pomenutih radova, u projekat će biti uloženo 9 miliona eura i samim tim će biti realizovan projekat veoma važan za svakodnevni život naših sugrađana. Donator sredstava, Evropska komisija je veoma zadovoljna  kvalitetom i dinamikom  realizacije prve faze projekta.

Realizacijom projekta riješiće se ekološki problemi koji posebno ugrožavaju rijeku Lim i time će se otvoriti  veliki prostor za valorizaciju ovog potencijala. Pristupiće se izgradnji šetališta i niza drugih sadržaja koji će značajno unaprijediti kvalitet i ambijent življenja građana Bijelog Polja.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor