Search
Close this search box.

Zakonima djelovati na zapošljavanje i privredni rast

Vlada je utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim će se snažno djelovati na podsticaj novog zapošljavanja u 2021. privredni rast, obezbjeđivanja povoljnijih uslova privređivanja kao i suzbijanje „sive ekonomije“.

Navedeno oslobođenje od plaćanja dijela doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za poslodavce doprinijeće zapošljavanju novih radnika, što predstavlja značajan pokretački faktor u otežanim uslovima poslovanja izazvanih pandemijom zarazne bolesti Covid 19.

“Predloženim zakonskim rješenjem uvodi se novina da poslodavac koji zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme do 31. decembra 2021. godine sa zaposlenim u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih po osnovu rada, koje se nalazi na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore duže od tri mjeseca, oslobađa se obaveza plaćanja dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2023. godine, kao i da to pravo ne može ostvariti poslodavac koje zaposli lice u državnim organima i organizacijama i organima jedinica lokalne samouprave i drugim javnopravnim tijelima korisnicima budžetskih sredstava”; navodi se u saopštenju Vlade, objavljenom nakon sjednice kojom je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić.

Takođe, kako se ističe, oslobođenje plaćanja dijela doprinosa može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa nezaposlenim licem poveća broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih koji je poslodavac imao na dan 31. decembar 2020.

“Takođe poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i to 90% doprinosa – za zarade isplaćene u 2021. godine , 60% doprinosa – za zarade isplaćene u 2022. godini i 30% doprinosa – za zarade isplaćene u 2023. godini, i padaju na teret budžeta Crne Gore”, istakli su iz Vlade.

Vlada Crne Gore je razmotrila i utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Kako je saopšteno uvodi se novina da se vrši pravno-tehničko usklađivanje pojma „invalida u invalidskim kolicima” u pojam „lica sa invaliditetom”, a uslovljeno je Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom, sa preporukama za harmonizaciju. Predlaže se povećanje oporezivog prometa za registraciju za PDV sa 18.000 eura na 30.000 eura.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

“Predmetnim zakonom izvršiće se uključivanje novih oblika izdataka koji se u poreske svrhe priznaju kao reshod u iznosu do 3% ukupnog prihoda (socijalna, smanjenje siromaštva, zaštitu lica sa invaliditetom, društvenu brigu o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštitu i promivisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavinu prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlanske i evropske integracije Crne Gore, umjetnost, tehničku kulturu, unapređenje poljoprivredei ruralnog razvoja, održivi razvoj, zaštitu potrošača, rodnu ravnopravnost, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminalai borbu protiv bolesti zavisnosti)”, navodi se u saopštenju.

Predlog zakona obuhvata i oslobođenje od plaćanja dijela obračunatog poreza na dohodak fizičkih lica na period od 3 godine za poreskog obveznika koji do 31. decembra 2021. godine na neodređeno vrijeme zaposli lice koje se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore nalazi duže od 3 mjeseca, pod uslovom da se zasnivanjem radnog odnosa poveća broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih koji je poslodavac imao na dan 31. decembar 2020. godine.

“Oslobođenje će biti moguće ostvariti u trajanju od 3 godine, na način da će se u 2021. godini oslobađati 90%, u 2022. godini 60% i u 2023. godini 30% iznosa poreza, uz ograničenje da se oslobađanje od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica ostvaruje na zaradu zaposlenog koja nije veća od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike. Navedeno oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica će doprinijeti zapošljavanju novih radnika, što predstavlja značajan pokretački faktor u otežanim uslovima poslovanja izazvanih epidemijom zarazne bolesti Covid 19”, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela Uredbu o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja Pravni osnov za donošenje uredbe sadržan je u odredbi člana 12 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (“Službeni list CG”, br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18 i 66/19), kojim je dato ovlašćenje Vladi da svojim propisom utvrdi uslove za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja koja pripadaju budžetu države, plaćanje u ratama i kapitalizacije poreskih i neporeskih potraživanja za namjene regionalnog razvoja, restrukturiranje privrednih subjekata i druge namjene.

Tom se uredbom propisuju uslovi pod kojim se poreskim dužnicima koji nijesu u mogućnosti da izmire poreske obaveze, usljed negativnih efekata na poslovanje izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID19, može odobriti odlaganje naplate dospjelih poreskih potraživanja koja su nastala u periodu od 1. jula 2020. godine do 31. decembra 2020. godine.

“Poreskim potraživanjima, u smislu ove uredbe, smatraju se: o porez na dohodak fizičkih lica i o doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih obaveza može ostvariti poreski obveznik koji je zaključno sa 30. junom 2020. godine redovno izmirio dospjela poreska i neporeska potraživanja po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Radi odlaganja naplate poreskih i neporeskih potraživanja poreski dužnik treba da podnese organu uprave nadležnom za naplatu poreza prijavu datu na obrascu 1. O odlaganju naplate poreskih i neporeskih potraživanja vodi se evidencija”, zaključuje se u saopštenju Vlade.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor