Search
Close this search box.

Zabranjena eksploatacija “Montenegro Petrolu” na državnim parcelama KO Mahala

Osnovni sud u Podgorici donio je privremenu mjeru nakon što je Država podnijela tužbu

Privremenom mjerom Osnovnog suda u Podgorici “Montenegro Petrolu” DOO zabranjena je svaka radnja na tri katastarske parcele koje su u vlasništvu Države Crne Gore, saopšteno je iz tog suda.

– Država je podnijela tužbu sa predlogom za određivanje privremene mjere, ukazujući da Montenegro Petrol bespravno drži i vrši iskop ovih parcela, što dovodi do štete posebno po izvorište “Bolje sestre”, koji napaja regionalni vodovod pijaćom vodom. Država Crna Gora je tužila Montenegro Petrol DOO radi predaje nepokretnosti tri katastarske parcele evidentirane u Listu nepokretnosti 92 KO Mahala, navodeći da tuženi koristi i drži ove nepokretnosti protivno zakonu i volji vlasnika te da nelegalno vrši iskop što je dovelo do štete na imovini Države Crne Gore, a posebno utiče na vodoizvorište “Bolje sestre” koje napajaju regionalni vodovod pijaćom vodom, te da bi dalja eksploatacija mogla dovesti do presušivanja izvorišta i snabdijevanja vodom Crnogorskog primorja, odnosno do nestajanja vodoizvorišta, ugrožavanja velikih infrastrukturnih projekata, izmještanja riječnih korita, poplava, nestajanja šumskih površina, pojave erozije i klizišta, zbog čega je istovremeno tražena i privremena mjera zabrane svih daljih radnji na ovom zemljištu, navodi se u saopštenju sudija portparola Ivana Becić.

Sud je potom dostavio tužbu sa predlogom za privremenu mjeru na odgovor “Montenegro Petrolu”, i u odgovoru nije dostavljen dokaz da za državinu ima bilo kakvog pravnog osnova, a posebno ne zasnovanog na ugovoru o kupoprodaji ili zakupu.

– Prilikom određivanja privremene mjere sud je posebno cijenio da su prema zaključcima sa Okruglog stola “Trenutno stanje i mogućnosti Regionalnog vodovoda, izazovi i šanse za budući održivi razvoj, u susret ljetnjoj turističkoj sezoni 2023. godine”, održanog dana 26.10.2022. godine, kom događaju su prisustvovali i aktivno učešće uzeli predstavnici najznačajnijih državnih institucija, lokalnih samouprava i vodovodnih društava na Crnogorskom primorju, članovi stručne, akademske zajednice, te pripadnici nevladinog sektora, sve naučne analize pokazale da, pored evidentnih klimatskih promjena, direktan uticaj na trend pada izdašnosti vodoizvorišta “Bolje sestre” imaju radovi koji se izvode u koritu i na obalama rijeke Morače, posebno u II zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta, a što je pokazala i naučna studija “Monitoring, kontrola i zaštita vodoizvorišta Bolje sestre” koju je uradio “Geoprojekt” DOO, čiji rezultati su prezentovani na tom Okruglom stolu. Ta studija je ponudila određene mjere i rješenja za sprječavanje svake dalje devastacije izvorišta “Bolje sestre”, kao i za obezbjeđivanje neophodnih dodatnih količina vode, u vezi sa čim je zaključeno da je neophodno hitno zaustaviti svaku eksploataciju pijeska i šljunka, kako u koritu rijeke Morače, tako i u njenom priobalnom dijelu, odnosno u II zoni zaštite izvorišta i sve radove na regulaciji korita rijeke Morače, te preduzeti hitne mjere kako bi se izvršila njegova sanacija i tehnička rješenja za vraćanje nivoa Morače u prirodno stanje sa ciljem zaštite izdašnosti izvorišta “Bolje sestre”, a istovremeno izraditi projekat regulacije korita Morače u odnosu na sadašnje stanje, u okviru kog projekta je neophodno primijeniti mehanizme koji će isključiti svaku mogućnost dodatne eksploatacije šljunka u II zoni zaštite izvorišta, saopšteno je iz suda.

Kako se zaključuje, imajući u vidu značaj urednog vodosnabdijevanja za turizam na Crnogorskom primorju, te potrebu da se u okolnostima konkretnog slučaja hitno djeluje, jer bi kašnjenje sa realizacijom navedenih mjera i aktivnosti dovelo do situacije da Regionalni vodovod ili bilo koji drugi subjekt ne može da garantuje uredno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja u ljetnjoj sezoni, što bi uzrokovalo nenadoknadivu štetu, sud  je našao da je neophodno odrediti privremenu mjeru kojom će zabraniti Montenegro Petrol DOO da preduzima sve radnje na predmetnim nepokretnostima.

Izvor:DAN

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor