Za porodično nasilje uglavnom novčane i uslovne kazne

Prema Analizi odluka sudova za prekršaje porodično i rodno zasnovano nasilje, koju je nedavno predstavila Institucija Zaštitnika, ovi sudovi su tokom 2020. godine imali ukupno u radu 2.133 predmeta iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, od kojih je naj veći dio okončan izricanjem novčane kazne ili uslovnom osudom, što znači da se radi o blagoj kaznenoj politici, pišu Dnevne novine.

Takođe je ukazano da se predmeti porodičnog nasilja koji imaju krivična obilježja spuštaju na nivo prekršaja, tako da je taj vid postupka deset puta zastupljeniji od krivičnog.

Analiza je pokazala i da su žrtve dominantno žene, dok muškarci žrtve nasilje u najvećem broju slučajeva trpe od muških članova porodice krvnih ili tazbinskih srodnika (očeva, sinova, braće, zetova, tastova), te da je u 100 odsto slučajeva prijavu podnijela policija.

U prošloj godini izrečeno je 485 novčanih kazni, kazni zatvora 83, uslovnih osuda 239, opomena 126, vaspitnih mjera 17, u 12 predmeta je odbačen zahtjev, u 71 predmetu je obustavljen postupak, u 361 predmeta donijeta oslobađajuća odluka, dok je 55 predmeta riješeno na drugi način.

Takođe, ukupno je izrečeno 408 zaštitnih mjera, i to: udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje 54; zabrana približavanja 111; zabrana uznemiravanja i uhođenja 185; obavezno liječenje od zavisnosti 16; obavezno psihijatrijsko liječenje 31, i jedan obavezni psihosocijalni tretman.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor