Za 208 projekata 745.550 eura

Ministarstvo kulture će u ovoj godini sufinansirati 208 projekata i programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u ukupnom iznosu od 745.550 eura.

 

U Ministarstvu kulture potpisani su ugovori o sufinansiranju programa i projekata u 2018. godini koje je Ministarstvo kulture podržalo na onosovu godišnjeg javnog konkursa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

Na svečanosti koja je organizovana ovim povodom minister kulture Aleksandar Bogdanović, kazao je da se dosadašnja praksa sufinansiranja projekata i programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, pokazala kao jedna od najučinkovitijih potpora umjetničkoj sceni i sveukupnoj kulturi naše države.

“Dodatni značaj ove podrške ogleda se u uspostavljenim kritrijumima po kojima se vrši raspodjela budžetski sredstava, a oni su definisani kako aktuelnim kretanjima u kulturi i umjetnosti tako i projekcijama njihovog daljeg razvoja. U toj strategiji poseban naglasak stavljen je na promociji kulturnih osobenosti Crne Gore kao i na njihovoj rekontekstualizaciji koju je uslovila dinamičnija i intenzivnija razmjena kulturnih sadržaja savremene epohe”, poručio je Bogdanović.

Ove godine konkursom nije obuhvaćena filmska produkcija, jer je osnivanjem državne ustanove Filmski centar Crne Gore, koji je počeo sa radom u aprilu 2017. godine, to pitanje u njegovoj nadležnosti.

“No, bez obzira što ove godine nije bilo konkursa za filmsku produkciju, možemo reći da je ipak zabilježen poseban aktivizam institucija kulture, pa je tako bio i mnogo veći broj aplikacija nego prošle godine. Na konkursu za 2018. godinu bilo je prijavljeno ukupno 479 programa i projekata. Pored svih opštinskih ustanova kulture, podnosioci projekata u velikom broju bili su i sami autori,” navela je Dragica Milić, generalna direktorka Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor