Vukelić prekinuo zakup aviona MA

Bivši vršilac dužnosti direktora Montenegro erlajnza (MA) Nikola Vukelić izabran je nelegalno na tu poziciju, sa koje je sedam dana kasnije raskinuo ugovore o zakupu dva aviona i omogućio novoj državnoj avio-kompaniji da ih preuzme, pokazuju dokumenta u koja je Pobjeda imala uvid.

Kapetan Vukelić, koji je trenutno accountable manager (najodgovornija pozicija u avio-kompaniji) u To Montenegru, vodio se kao v.d. direktor MA od 19. januara ove godine, dok je elektronska sjednica Odbora direktora na kojoj je izabran održana tek 10. februara, iako je bivše rukovodstvo nacionalne avio-kompanije tvrdilo da je ona održana 18. januara.

Vukelićevim postavljanjem tri sedmice prije održavanja sjednice na kojoj se glasalo o njegovom izboru, Odbor direktora MA, na čijem je čelu bio Nikola Vukićević, zaobišao je utvrđene zakonske procedure i njegov izbor učinio nelegalnim.

„Usljed dokazane činjenice da je bivši v.d. direktora imenovan nezakonito, dovode se u pitanje svi zaključeni ugovori koje je potpisao u ime stečajnog dužnika MA za vrijeme svog mandata, tako da će stečajna uprava inicirati odgovarajuće pravne radnje u pravcu preispitivanja validnosti tih ugovora, sve u cilju zaštite interesa stečajnog dužnika“, rekao je Pobjedi pravni savjetnik stečajne uprave MA.

Odluke borda
Vukelićev prethodnik Vladimir Ristić podnio je ostavku 14. januara.

Vukićević je 27. januara ovlastio pravnicu Ljiljanu Raičković da podnese zahtjev za izmjenu podataka kod CRPS-a, što je ona uradila dva dana kasnije.

CRPS registruje 8. februara promjenu podataka za MA i za izvršnog direktora umjesto Ristića upisuje Vukelića. Uz prijavu, dostavljene su odluke o razrješenju Ristića i imenovanju Vukelića za v.d. direktora, koje potpisuje Vukićević, a na njima je kao datum naveden 19. januar.

U djelovodniku MA, knjizi u kojoj se evidentiraju svakodnevne aktivnosti, u koju je Pobjeda imala uvid, tek 10. februara unosi se zapisnik sa elektronske sjednice na kojoj je Vukelić imenovan za direktora, a na kojoj se

navodi da je održana 18. januara. Dan ranije, tačnije 9. februara, u djelovodniku je ubilježen poziv za vanrednu sjednicu Odbora direktora.

Za Vukelićev izbor 10. februara mejlom glasaju članovi Odbora direktora – Vukićević, Dženan Demić, Miroslav Bjelica, Edin Mulić i Dragan Popović. Većina članova borda MA glasa o novom direktoru posredstvom privatnih mejl adresa.

Raskid ugovora
Sedam dana nakon održavanja elektronske sjednice, 17. februara, Vukelić prijevremeno raskida ugovore sa GECAS-om o iznajmljivanju dva ,,embraera 195“, registarskih oznaka 40-AOA i 40-AOB. Time je omogućio Vladi da za 21,78 miliona eura otkupi ,,embraere“ u ime To Montenegra.

Iako je raskinuo ugovore o zakupu aviona, Vukelić ne raskida ugovor o zakupu motora koji je bio instaliran na ,,embraeru 40-AOB“ i čije je iznajmljivanje dnevno koštalo MA 2.300 dolara. GECAS nastavlja da obračunava zakupninu motora, a potom stečajnoj upravi MA ispostavlja račun od 354.850 dolara za dug nastao po osnovu neplaćanja zakupnine motora od 1. decembra 2020. do 28. maja ove godine.

Na dužnosti v.d. direktora Vukelić ostaje do 9. marta kada podnosi ostavku.

„Na osnovu zahtjeva resornog ministarstva i nemogućnosti obavljanja normalnog poslovanja u kompaniji, a u cilju bržeg rješavanja konačnog statusa
kompanije, obavještavam vas da podnosim ostavku na dužnost v.d. direktora“, naveo je Vukelić u ostavci.

Stečaj u MA otvoren je 28. aprila.

Članovi borda u ostavci
Tri od ukupno pet članova Odbora direktora MA, koji su na nelegalan način izabrali Vukelića za v.d. direktora, prethodno su podnijeli ostavku na tu dužnost.

Predsjednik borda Nikola Vukićević ostavku podnosi 25. decembra i o tome obavještava ministra kapitalnih investicija Mladena Bojanića. On u ostavci navodi da time izražava nezadovoljstvo povodom stavova koje je Bojanić iznio na konferenciji za medije dan ranije, kada je najavio da MA ne može biti sačuvan.

Ostavku 28. decembra podnosi i Dragan Popović, a potom i Miroslav Bjelica.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor