Search
Close this search box.

Vrhovni sud bez kandidata za predsjednika

Opšta sjednica Vrhovnog suda nije utvrila kandidata za predsjednika te sudske instance.

Na Opštoj sjednici Vrhovnog suda, kako je navedeno, obavljen je razgovor sa kandidatkinjama koje su se prijavile na oglas za predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore, sutkinjom Vrhovnog suda Milenkom Žižić i sutkinjom Apelacionog suda Anom Vuković.

U glasanju za predsjednika Vrhovnog suda kandidatkinja Milenka Žižić dobila je 8 glasova, kandidatkinja Ana Vuković 2 glasa, dok je nevažećih listića bilo 6, čime se nije stekla potrebna dvotrećinska većina glasova za utvrđivanje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. Glasalo je 16 sudija od 17, s obzirom na to da se Milenka Žižić izuzela iz glasanja, jer je bila kandidatkinja.

Opšta sjednica stoga je konstatovala da saglasno članu 38, stav 6 Zakona o sudovima, predlog kandidata za predsjednika Vrhovnog suda nije utvrđen. O tome će obavjestiti Sudski savjet, koji bi trebalo da raspiše novi oglas.

Podsjetimo, treći oglas za predsjednika Vrhovnog suda, na koji su se prijavile tadašnje sutkinje Apelacionog i Višeg suda u Podgorici Milenka Žižić i Ana Vuković, Sudski savjet je raspisao 5. jula 2021. godine, nakon što kandidati, koji su se prijavili na prethodna dva oglasa, nijesu dobili neophodnu većinu glasova Sudskog savjeta i Opšte sjednice Vrhovnog suda.

Sutkinja Ana Vuković izabrana je odlukom Sudskog savjeta 7. marta ove godine, za sutkinju Apelacionog suda suda, u koji je napredovala iz Višeg suda u Podgorici.

Istovremeno je Sudski savjet donio odluku da se za sudije Vrhovnog suda izaberu sutkinje Apelacionog suda Milenka Žižić, Nevenka Popović, Seka Piletić, Mirjana Pavićević i Katarina Đurđić, sudije Višeg suda u Podgorici Ranko Vukić, Tatjana Ljujić, Zoran Šćepanović i Jelena Čabarkapa kao i sudije Upravnog suda Vojin Lazović i Snežana Vukčević.

Podsjetimo, Vrhovni sud je od početka avgusta 2021. godine funkcionisao sa svega šest sudija od potrebnih 19, uključujući i predsjednika suda.

Naime, zbog odlaska 12 sudija kojima je Sudski savjet konstatovao prestanak funkcije na lični zahtjev ili su stekli uslove za starosnu penziju, Opšta sjednica Vrhovnog suda nije mogla da bude sazvana jer nije postojala dvotrećinska većina kojom bi se izabrao kandidat za predsjednika suda.

Nakon što je 30. decembra 2020. godine dotadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica na Opštoj sjednici Vrhovnog suda zatražila da joj prestane funkcija sutkinje i predsjednice ovog suda, Sudski savjet je to usvojio i za vršiteljku dužnosti imenovao sutkinju Vrhovnog suda Stanku Vučinić.

Nakon što je sutkinji Vučinić konstatovao prestanak funkcije zbog uslova za sticanje starosne penzije, Sudski savjet je 6. septembra 2021. godine za vršiteljku dužnosti Vrhovnog suda imenovao sutkinju ovog suda dr Vesnu Vučković.

Proširena sjednica dala pozitivno mišljenje o Novoviću za SDT-a

Na Proširenoj sjednici Vrhovnog suda, kojoj osim sudija ovog suda prisustvuju predsjednici Viših, Apelacionog, Privrednog i Upravnog suda, dato je mišljenje za sudiju Višeg suda u Podgorici Vladimira Novovića za kandidata za izbor glavnog specijalnog tužioca.

„Vladimir Novović, sudija Višeg suda u Podgorici, po svojim stručnim sposobnostima, radnom iskustvu, kvantitetu i kvalitetu rada, ispunjava sve kriterijume propisane Zakonom o Specijalnom državnom tužilaštvu, za vršenje funkcije glavnog specijalnog tužioca u Specijalnom državnom tužilaštvu“, navodi se u mišljenju Proširene sjednice Vrhovnog suda.
Služba za odnose sa javnošću

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor