Vlahović i Zeković: Policija nezakonito i nesrazmjerno upotrijebila sredstva prinude prema demonstrantima koji su se usprotivili politici asimilacije

Miodrag Vlahović i Aleksandar Saša Zeković, poslije konsultacije sa članovima Inicijativnog odbora za osnivanje CHO – Crnogorskog Helsinškog Odbora za ljudska prava, koji je u postupku formiranja, ističu da je policija nezakonito upotrijebila sredstva prinude.

„1. Policija Crne Gore je nezakonito i nesrazmjerno upotrijebila određena sredstva prinude prema demonstrantima koji su se na Cetinju usprotivili politici asimilacije, nacional-šovinizma i mržnje, negiranja i potiranja nacionalnog identiteta Crnogoraca i ugrožavanja sekularnog karaktera našeg društva i naše države;

2. Policija Crne Gore je bez osnova i povoda i uglavnom bez prethodnog upozorenjaupotrijebila sredstva prinude prema građanima koji su koristili nesporno pravo na mirni protest;

3. Gumeni meci, kojima su gađani demonstranti na Cetinju, ne predstavljaju zakonito sredstvo prinude. Nekoliko građana je povrijeđeno njegovom nezakonitom, nepotrebnom i nesavjesnom upotrebom. Upučujemo poziv svima koji su povrijeđeni gumenim mecima da zatraže ljekarsku pomoć i pribave medicinsku dokumentaciju;

4. Konstatujemo da je predsjednik Vlade Crne Gore eksperte angažovane u Savjetu za građansku kontrolu rada policije nazvao “osobama koje vole da drame”,nipodaštavajući njihovo ocjene o postupanju Policije, koje su dužni da daju na osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima. Takav odnos predsjednika Vlade je nedoličan i nedopustiv;

5. Već sada je apsolutno jasno i nesporno je da je upotreba hemijskih sredstava bila prećerana i neselektivna. Upotrijebljena količina hemijskih sredstava je višestruko nesrazmjerna – pa je, samim tim, u potpunosti kompromitovana legitimnost najvećeg broja sprovedenih policijskih intervencija;

6. Monitori ljudskih prava registrovali su da su službenici Policije nakon intervencije na Studentskom trgu na Cetinju sakupljali ispaljene patrone hemijskog sredstva CS – kako bi prikrili stvarnu količinu ispaljenog suzavca na toj lokaciji. O tome postoje foto i video zapisi koji u potpunosti kompromituju te postupke Policije;

7. Prema standardima svih demokratskih policija, hemijska sredstva se upotrebljavaju prema većim grupama osoba kada one narušavaju javni red i mir u većem obimu i nasilno. Na desetina snimaka i fotografija građana i medija nesporno potvrđuju da je Policija Crne Gore upotrijebila hemijska sredstva prema građanima koji su mirno demonstrirali, prema manjim grupama građana, a čak i direktno protiv jednog ili dva pojedinca koji je nijesu ugrožavali, tj. čije ponašanje ni na koji na način ne može da opravdava upotrebu ovog sredstva prinude. I o tome postoje zapisi;

8. Posebno je značajno podvući da Policija Crne Gore nije građanima ponudila razumno vrijeme, pa čak i potrebnu pomoć ili usmjerenja, da bezbjedno napušte okupljanje i lokaciju na kojoj je došlo do narušavanja javnog reda i mira, prije nego što su upotrijebljena sredstva prinude u prećeranom obimu; Monitori CHO registruju da je značajan broj građana starije dobi povrijeđen upravo zbog ovog propusta i nemara policije. Na dvorskom trgu na Cetinju, Policija je koristila neadekvatan megafon, nedovoljne jačine. Čim je izdala upozorenje koje niko nije mogao ni da čuje, ne čekajući da oni koji žele napušte skup počela je nesrazmjerna upotreba prinude.

9. Posebno ukazujemo na pitanje uništene imovine građana. Policija je, nesenzibilisanim i neprofesionalnim pristupom, nepotrebno oštetila i uništila na desetine automobila i kamione u vlasništvu građana;

10. Konačno – i u cijeloj situaciji od posebnog značaja i sa neizbježnim političkim i krivično-pravnim posljedicama: da bi Policija Crne Gore uopšte intervenisala, predsjednik Vlade (Z.K.) je Policiji Crne Gore nametnuo/podmetnuo tešku i opasnu manipulaciju. Umjesto nadležne Uprave policije ili MUP, oglasio se Kabinet predsjednika Vlade koji je izmislio da je na Policiju Crne Gore bačen “molotovljev koktel” na Dvorskom trgu. Ukoliko je zaista bačen na toj lokaciji logična su pitanja: đe je snimak o tome, đe su svjedoci, a posebno kada je i đe je tačno bačena ta naprava, đe je gašeno, i tako dalje. Odgovornost onoga ko je medijima dostavio takvu “informaciju”, a koja je ključni pokušaj opravdanja i legitimizacije akcije Policije, je posebni dio problema i mora biti ispitana jasno i do kraja, jer predstavlja opravdanje za intervenciju Policije prema mirbim demonstrantima“, navode Vlahović i Zeković.

Nasilna i desantna intronizacija mitropolita Srpske Crkve, kako kažu, otvara i pitanje (ponovne) političke zloupotrebe Vojske Crne Gore.

„Korišćenje vojnih resursa za postizanje političkih i stranačkih ciljeva je nelegalno i nedopustivo i predstavlja drastičnu politizaciju i rušenje principa sekularnosti države Crne Gore. Ministarka odbrane (O.I.) snosi ličnu političku i krivično-pravnu odgovornost jer je zloupotrijebila državne resurse i time narušila neutralnost naše vojske, koja pripada našoj državi i našim građanima, a ne partijama i koalicijama na vlasti, čime je povjerenje građana u Vojsku Crne Gore ozbiljno narušeno“, navode u saopštenju.

Posebni kompleks pitanja i problema, ističu, je vezan za učešče srpskih vojnih, policijskih i paravojnih formacija i naoružanih ljudi u cijeloj aktivnosti.

„Slike i snimci ispred Cetinjskog manastira jasno pokazuju da učešće svih pomenutih. Odakle oni u Crnoj Gori i na Cetinju? Ko je to odobrio i ko je to dozvolio? Odgovornost ministra unutrašnjih poslova (S.S.) i drugih nadležnih je neizbježna i u ovom slučaju.

Izražavamo naše poštovanje i divljenje prema onim pripadnicima Policije Crne Gore i Vojske Crne Gore koji su odbili da učestvuju u ovim nečasnim rabotama i da prebacuju, na način koji liči samo okupatorskim snagama – srpske svještenike u Cetinjski manastir“, piše u saopštenju.

Pozivaju međunarodnu zajednicu, a posebno  prijatelje i partnere iz NATO i EU zemalja da sagledaju sve okolnosti i sve relevantne detalje dešavanja povodom nasilne desantne intronizacije poglavara Crkve Srbije u Crnoj Gori i da se prema tome jasno odrede.

„Crna Gora je zajednička domovina svih njenih građana. Svi smo zajedno, svi smo ravnopravni i svi smo svoji na svome u Crnoj Gori. Apsolutno je neprihvatljivo da se bilo ko u našoj zemlji degradira, marginalizuje, odbacuje, maltretira i ponižava, da mu se uskraćuju ljudska prava i slobode.

Iako su u posljednjim zbivanjima Crnogorke i Crnogorci bili prvi na udaru, sasvim je jasno da je sve ovo napad na cijelu Crnu Goru, na sve njene narode i manjine, na sve građane koji vrijednost zajedničkog života i međusobnog poštovanje čuvaju od pošasti, mržnje, destrukcije i zločina koje sa sobom nosi nacional-šovinistička i hegemonistička velikosrpska politika, kojoj su promoteri i izvršioci u Crnoj Gori Crkva Srbije i aktuelna Vlada Crne Gore.

Građanski protest na Cetinju i u Crnoj Gori ostaće ubilježen u našoj istoriji svijetlim slovima, a postupanje svih pomenutih prema našim građanima, njihove nezakonite odluke i udari na dostojanstvo, čast i slobodu Crne Gore će stići zaslužena kazna“, zaključuju Vlahović i Zeković.

Izvor: portanalitika.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor