Vlada usvojila Predlog zakona o kinematografiji

Vlada Crne Gore usvojila je na današnjoj sjednici Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o kinematografiji.

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović, izjavio je nakon sjednice Vlade da su izmjene postojećeg Zakona uslovljene potrebom usklađivanja sa revidiranom Konvencijom Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji iz 2017, koju je Vlada utvrdila 07. juna ove godine,navodi se u saopštenju.

“Takođe, novim zakonskim rješenjem povećana je stopa povraćaja dijela sredstava koja producent utroši snimajući film u Crnoj Gori, sredstvima koja nijesu obezbijeđena iz državnog budžeta. Sa dosadašnjih 20%, stopa se povećava na 25% kvalifikovanih troškova,” istakao je Bogdanović.

On je saopštio da će uskladjivanje sa revidiranom Konvencijom stvoriti povoljnije uslove za participaciju crnogorskog filmskog sektora u većim multilateralnim i bilateralnim koprodukcijama, a izuzetno je važano i u kontekst pristupanja Crne Gore potpornom fondu Savjeta Evrope za kinematografiju Eurimages, koje je u toku.

U cilju podsticanja proizvodnje kinematografskih djela i privlačenja inostranih ulaganja, Predlogom zakona se mijenja odredba o pravu producenata na povraćaj dijela sredstava utrošenih za proizvodnju filmova u Crnoj Gori, koja je Zakonom ustanovljena 2015. godine kao podsticajna mjera.

Stopa se povećava sa 20% na 25% od kvalifikovanih troškova, a motiv za ovo povećanje je u činjenici da je to najmanja stopa koja se primjenjuje u zemljama regiona, dok u nekim evropskim državama ona iznosi i 30%.

Bogdanović je istakao da se ovom izmjenom stvaraju povoljniji uslovi za prisustvo većeg broja inostranih producenata koji će snimati u Crnoj Gori, što podrazumijeva i njihovu obavezu da najmanje 100.000 eura moraju utrošiti u našoj zemlji ukoliko žele da ostvare pravo na povraćaj dijela sredstava.

“Sprovođenjem ove podsticajne mjere, istovremeno se doprinosi i povećanju zaposlenosti u kinematografskom sektoru, angažovanju privrednih subjekata iz ove oblasti, kao i povećanju korišćenja kapaciteta u uslužnim djelatnostima. Primjena ove mjere doprinosi i boljoj promociji turističkih potencijala i podstiče razvoj tzv. “filmskog turizma”,” naveo je on.

“Na osnovu dugogodišnjeg iskustava zemalja regiona sprovođenjem ove podsticajne mjere ostvaruju se značajni ekonomski benefiti na nacionalnom nivou, odnosno priliv novih sredstava u budžet države. Generalno, iz uporednih iskustava proizilazi da se za svaki euro uložen po ovom osnovu, državi vrati 3 eura”, dodao je Bogdanović.

Iako su podsticajne mjere za inostrane producente uvedene 2015. godine, odnosno donošenjem Uredbe o bližim kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na povraćaj dijela sredstava utrošenih za proizvodnju kinematografskog djela koja je stupila na snagu 2017. godine, do sada nije bilo zahtjeva producenata po ovom osnovu.

Razlozi za to su u činjenici što ovaj institut već godinama funkcioniše u zemljama regiona, a kod nas je u primjeni tek od prošle godine, kao i u tome da je sa postojećom stopom Crna Gora nekonkurentna u regionu, jer je nudila najnižu stopu povraćaja utrošenih sredstava.

Izvor: AntenaM

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor