Vlada Srbije ponovo pokrenula postupak izgradnje hidroelektrana na Limu u mjestu Brodarevo

Vlada Srbije ponovo pokrenula postupak izgradnje hidroelektrana na Limu u mjestu Brodarevo, blizu granice sa Crnom Gorom. Udruženja iz Prijepolja, Brodareva i Bijelog Polja ponovo spremaju sa gradjanima odbranu ove rijeke, kazali su iz nevladine organizacije,,Euromost“, koja se od 2013. godine zajedno sa udruženjima iz Prijepolja i Brodareva, bori da zaštite ovaj dio Lima.

 Mjesto gdje se planiraju graditi hidroelektrane

Oni su u svom saopštenju naveli da je Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Srbije,  ponovo pokrenula postupak izgradnje hidroelektrana na Limu u mjestu Brodarevo, koje se graniči sa Crnom Gorom, pod nazivom Brodarevo 1 i Brodarevo 2.

,,Ovo Ministarstvo je oglasilo javni uvid u nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebne namjene hidroelektrana,,Brodarevo 1 i Brodarevo 2 i Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namjene hidroelektrana Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na rijeci Lim na životnu sredinu“.

U svojoj najavi su oglasili da Izvještaj o proceni uticaja na životnu sredinu će se održati od 15 do 30.juna i trajat će 16 dana.

Takodje da će se Javna sjednica komisije za javni uvid održati 15. jula po završetku javnog uvida.

Udruženja iz Prijepolja, Brodareva i Bijelog Polja su već dogovorili da sa gradjanima krenu u zajedničku odbranu Lima i preuzmu sve Zakonske mehanizame, u cilju sprječavanja izgradnje ovih hidroelektrana, koje bi nanijele ogromnu štetu okolini, ljudima, živom svijetu i imala bi ogroman uticaj na klimatske promene.

Posebno bi nanijele štetu graničnim opštinama Srbije i Crne Gore i gradjanima Prijepolja, Brodareva pa i Bijelog Polja, čiji dio teritorije bi zahvatila akumulacija i to onaj dio na kojem živi granično stanovništvo, kazali su iz NVO,,Euromost“.

Da se podsjetimo, Upravni sud je Već poništio predhodnu energetsku dozvolu kanadskoj kompaniji REV za gradnju ovih hidropostrojenja. Sud je tada odlučio u korist nevladinih organizacija koje su podnijele tužbe protiv investitora, zbog nezakonitosti koje su bile prisutne u aktivnostima ove kanadske kompanije.

Ministarka energetike, Zorana Mihajlović je samo dva mjeseca prije odluke Upravnog suda, potpisala Rješenje kojim se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu hidroenergetskih objekata „Brodarevo 1“ i „Brodarevo 2“.Ali, ubrzo nakon toga doneta je konačna odluka suda na koju, kanadska  kompanija nije imala pravo na žalbu.

Nakon reagovanja crnogorskog civilnog sektora, u čitav spor se uključila i Crna Gora, koja kako je tada navela nije bila obaviještavana o preuzetim aktivnostima oko planova za izgradnju ovih objekata. Sporno je bilo i to što niko od crnogorskih zvaničnika nije učestvovao u javnim raspravama, koje su se održavale tokom prethodnih godina.

Iz Euromosta su naveli da se očigledno  neko sjetio da je sada kada je korona aktuelna i da su se pogoršali odnosi izmedju ove dvije države, da iskoristi da ponovo pokrene postupak, za izgradnju hidroelektrana u Brodarevo, koje bi ugrozile i crnogorsku teritoriju.

Euromost je već o novo nastaloj situaciji obavijestila opštinu Bijelo Polje i zatražila da se odma uključe u čitav postupak, a što očekujemo i od Vlade Crne Gore, Ministarstva za održivi razvoj i turizam .

Nemamo informaciju da li je lokalna uprava i ovo Ministarstvo preduzelo bilo šta  povodom najave Vlade Srbije, ali ih pozivamo da se oglase na novo nastalu situaciju, navode na kraju saopštenja.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor