Vlada ne podržava nijedan projekat od vitalnog značaja

U Opštini Žabljak neprijatno su iznenađeni kapitalnim budžetom Vlade Crne Gore za 2021. godini. Smatraju da su ta sredstva nedopustivo mala, i da se ni u kom slučaju ne može govoriti da je to razvojni budžet.

Kako navode u saopštenju Opštine Žabljak, za realizaciju u 2021. godini, Opština je prema Vladi kandidovala projekte rekonstrukcije vodovoda II faza, izgradnje nedostajuće infrastrukture od Crnog jezera do Ravnog Žabljaka, nastavak asfaltiranja u selu Tepca u dužini od pet km, izgradnje ulice iza sindikalne zgrade do Ulice Vuka Karadžića, kao i završetak puta Risan-Žabljak.

„Tražili smo i hitno rješavanje pitanja skijaške infrastrukture, odnosno žičare Savin kuk. Radi se o projektima od kapitalnog značaja za dalji razvoj Žabljaka. Opština Žabljak je pokušala, uz podršku države, da u značajnoj mjeri riješi te probleme grada. Prema onome što smo vidjeli u Predlogu, Vlada ne planira da podrži nijedan od ovih projekata“, navodi se u saopštenju Opštine.

Kako ističu, još je važnija i realizacija već započetih projekata, a koji se realizuju preko Uprave javnih radova.

„Nemamo informaciju da li je predviđeno njihovo finansiranje i realizacija u ovoj godini. Radi se o rekonstrukciji Ulice vojvode Mišića, asfaltiranju dionice puta u Tepcima i asfaltiranju izmještene dionice, radovima na kosinama prema Savinom kuku, rekonstrukciji saobraćajnice Usijek-Savin kuk i radovima na filter stanici. Osim toga, neophodno je izmiriti i preostale obaveze prema izvođačima na pojedinim projektima, koji su završeni, a čiji je nosilac Uprava javnih radova,
Ovim Predlogom zakona, za Žabljak je predviđeno 100.000 eura, i to za skijalište Savin kuk. Imajući u vidu vrijednost započetih projekata na tom prostoru, možemo reći da su ovo minorna sredstva. U Predlogu Zakona postoje i kumulativne stavke, ali nije definisano da li je i koliko sredstava sa tih stavki opredijeljeno za Žabljak“, ističu u Opštini Žabljak.

Naglašavaju da razumiju tešku ekonomsku situaciju u kojoj se država nalazi, ali smatraju da se, ipak, mora naći više razumijevanja za Žabljak, kao turistički centar ne samo sjevera Crne Gore.

„Deprimira nas činjenica da je Vlada Žabljaku namijenila sredstva za koja se ne može reći ni da su simbolična. U prethodnom periodu smo pokušavali brojnim dopisima i urgencijama da ukažemo na neke ozbiljne probleme u realizaciji strateških projekata. Sve su to problemi koje ni mnogo veće lokalne samouprave ne bi mogle same da riješe. Ukoliko sa državnog nivoa ne budemo imali izdašniju podršku, postoji bojazan da će izuzetni turistički i poljoprivredni potencijali našeg grada ostati neiskorišćeni, što će dovesti u pitanje dalji razvoj Žabljaka. Interesovanje investitora za ulaganje postoji, ali ukoliko ne realizujemo u najskorijem periodu bar dio kandidovanih projekata, i ne završimo one koji su započeti, postoji objektivna opasnost da te investitore izgubimo. Uvjereni da je cilj Vlade ravnomjeran razvoj Crne Gore, mišljenja smo da je neophodno ozbiljnije shvatiti značaj Žabljaka, i planirati u mnogo većem obimu finansijsku podršku za kapitalne projekte u našem gradu“, navode u saopštenju.

Nadaju se i apeluju ovim putem da Vlada uvaži realne potrebe ne samo Opštine Žabljak, već i drugih lokalnih samouprava koje imaju brojne primjedbe na Predlog Zakona o budžetu.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor