Vlada ne odustaju od prevođenja Zete u Krupac

Vlada je usvojila nacrt Lokalne studije lokacije (LSL) prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije Krupac i Slano s predlogom programa održavanja javne rasprave, koja će trajati mjesec dana.

“Prevođenje voda rijeke Zete može voditi ka smanjenju deficita električne energije u zemlji, ukoliko se realizuje rekonstrukcija i modernizacija HE ‘Perućica’… Očekuje se da će omogućiti veću iskorišćenost vodnog potencijala… Finansijski efekat ovoga projekta na nivou Elektroprivrede može da se ostvari i do tri miliona eura… Ako se uzme optimalni scenario, direktni efekat se ostvaruje kroz porez na dobit na godišnjem nivou, prosječno 150.000 eura.

Indirekno, prihodi Elektroprivrede se povećavaju oko dva miliona eura, odnosno i društveni proizvod države i odgovarajući porez. Realizacija projekta ima efekte i preko zapošljavanja 15 do 20 radnika i značajan je multiplikativni efekat investicije od 28 miliona eura”, piše u nacrtu.

Područje za koje se izrađuje LSL, kako piše u nacrtu, obuhvata prirodni vodotok rijeke Zete u mjestu Zavrh, a u zoni akumulacija Slano i Krupac, neizgrađene i nenaseljene djelove obala jezera.
Brana će biti locirana uzvodno od ušća Miločanskog potoka u rijeku Zetu, dok će tunel biti sa slobodnim tečenjem.

Projektu prevođenja dijela Zete u Krupac i Slano usprotivili su se mještani koji gravitiraju uz i koji su formirali udruženje “Rijeka je život”.

Prilikom javne prezentacije projekta u februaru 2017. godine, za koji je Elektroprivreda isticala da će da ima energetsku i ekonomsku opravdanost, predstavnici mještana, stručnjaci prof. dr Mićko Radulović i prof. dr Miodrag Kalađurević istakli su da će projekat dovesti do izraženijeg plavljenja miločanskog i brezovačkog polja.

Tada je Kaluđerović ponudio rješenje – projekat iza koga stoji tim od dvadesetak stručnjaka, koji je naišao na pozitivne kritike i odobravanja od strane stručnjaka širom bivše Jugoslavije, i koji košta manje od onog koji Elektroprivreda namjerava da realizuje, donosi deset puta više energije, a nema negativnog uticaja po životnu sredinu. “I što je najvažnije, Zeta će i dalje teći, a problem poplava”, kako je kazao

 Mještani postavili 25 pitanja

Mještani koji gravitiraju uz rijeku Zetu i Udruženje “Rijeka je život”, kako piše u nacrtu, postavili su 25 pitanja koja su se odnosile na mogući negativan uticaj budućeg projekta na životnu sredinu sa aspekta povećanog rizika od poplava, smanjenja prirodnog proticaja i promjenu režima podzemnih voda, ugroženosti vodoizvorišta, uticaja na poljoprivredu i izgrađene objekte u neposrednoj blizini rijeke Zete. Kako se navodi, njihove i primjedbe i sugestije SRK “Nikšić” su uvažene.

Mještane je interesovalo da li će korito Zete zbog planiranog projekta ostati suvo i da li će se “Zeta prevoditi noću i vikendom da bi se akumulirala voda za proizvodnju energije danju i radnim danima”, kako je predstavnik Elektroprivrede rekao na skupu sa građanima.

“U ljetnjim mjesecima, kada je prirodni proticaj manji od 3,6 i 4,5 kubika u sekundi (to je period od jula do septembra), propuštala bi se sva voda Zete kroz prirodno korito. U nijednom slučaju ili režimu rada elektrane zahvat ne smije oduzimati iz Zete vodu do mjere koja bi ugrozila garantovani ekološki prihvatljiv protok, definisan prema važećoj legislativi Crne Gore”, piše u odgovoru.

Mještani su podsjetili i na primjedbu prof. dr Branka Radojičića iz 2008. godine koji je tada predložio da se odustane od svih projekata prevođenja rijeke Zete u Krupac i naveo razloge zbog čega je to nedozvoljeno uraditi.

“Da li ste svjesni ekološke katastrofe koju će izazvati izvođači sprovođenjem projekta prevođenja Zete u Krupac”, pitali su iz udruženje “Rijeka je život” i dobili odgovor: “Za potrebe izrade tehničke dokumentacije, radiće se procjena uticaja projekta na životnu sredinu, a na osnovu strateškom procjenom predviđenih mjera za sprečavanje i ograničavanje negativnih uticaja na životnu sredinu”.

Izvor:Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor