Search
Close this search box.

Vlada će do kraja godine napraviti 400 miliona eura deficita

Manjinska vlada planira da u poslednja tri mjeseca napravi deficit u budžetu od 400 miliona eura, kako bi deficit na kraju ove godine bio 438,2 miliona eura ili 8,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). To pokazuju podaci iz predloga budžeta za 2023. godinu.

U dijelu predloga budžeta, koji ima 3.208 stranica, posvećenog ovoj fiskalnoj godini navedeno je da je deficit budžeta za devet mjeseci ove godine bio 36 miliona eura ili 0,7 odsto procijenjenog BDP-a, dok procjenjuju da će do kraja godine on iznositi 438,2 miliona. Odnosno u oktobru, novembru i decembru planiraju da ostvare minus u budžetu od čak 402,2 miliona eura.

Predlog budžeta je pripremalo Ministarstvo finansija koje vodi Aleksandar Damjanović, a usvojila Vlada čiji je premijer Dritan Abazović.

U dokumentu je navedeno da su prihodi budžeta, shodno nedavnom rebalansu, planirani u iznosu od 1,931 milijardu eura ili 36 odsto BDP-a, što je na nivou prvobitno planiranih, ali uz izmijenjenu strukturu naplate između prihodnih kategorija.

Najznačajnija odstupanja, kako je navedeno u predlogu, bilježe se kod PDV-a koji je veći za 81 milion ili 11 odsto usljed efekata uvećane potrošnje i inflacije, ali i znatnog porasta uvoza.

Prihodi od poreza i doprinosa na zarade su manji za 52,5 miliona eura kao rezultat nerealizovanih efekata po osnovu oporezivanja neprijavljenih prihoda, ali i činjenice da je shodno Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave značajno uvećan procenat ustupanja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica lokalnim samoupravama. Prihodi od akciza su manji za 10 miliona ili 3,7 odsto prevashodno usljed nerealizovanih efekata po osnovu markiranja goriva za čiju se implementaciju još nije stekao zakonski osnov, ali i shodno mjeri koja se odnosi na umanjenje akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja. Kategorija naknada je niža za 12 miliona eura kao posljedica umanjenja efekata za 2022. godinu po osnovu toga što nije došlo do donošenja novog zakonskog rješenja u oblasti privređivanja igara na sreću, a ostali prihodi su umanjeni za 10 miliona usljed činjenice da uplate dobiti od preduzeća u većinskom vlasništvu države neće biti realizovane – pojašnjeno je iz Ministarstva finansija.

Rebalansom su rashodi uvećani za 191,3 miliona, a dodatna planirana potrošnja dominantno se odnosi na nedostajuća sredstva Fonda za zdravstveno osiguranje; nedostajuća sredstva za potrebe Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu uvećanja minimalne penzije i usklađivanja penzija shodno tekućim trendovima rasta cijena i prosječne zarade; nedostajuća sredstva za zarade po osnovu izmjena Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru u oblasti zdravstva i Univerziteta Crne Gore; nedostajuća sredstva po osnovu implementacije Zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece; za potrebe uvećanja državnog kapitala i državne imovine.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor