Vještak računa koliki je dug Vektre Jakić za sedam i po godina

Sutkinja Privrednog suda Borjanka Zogović prihvatila je zahtjev države i odredila finansijsko vještačenje kako bi se utvrdio tačan iznos duga Vektre Jakić za koncesije za šumu.

 

Ovim vještačenjem trebalo bi da bude utvrđen iznos duga od 2011. do 2017, kao i za 2020, kad je Vektri bila omogućena eksploatacija na osnovu privremene mjere koja je bila na snazi godinu i po. Tu mjeru je početkom marta ukinula sutkinja Nataša Sekulić ocjenjujući osnovanim zahtjev države, jer Vektra nije plaćala naknade. Kao jedan od razloga naveden je i predstečajni postupak koji je pokrenula Uprava prihoda i carina, ali je njihov zahtjev nedavno odbio predsjednik suda Blažo Jovanić.

Vijeće ovog suda, kojim je predsjedavao Jovanić, nedavno je odbilo i Vektrin prigovor zbog ukidanja privremene mjere, navodeći da je sutkinja Sekulić pravilno ocijenila da je došlo do izmjena okolnosti nakon donošenja mjere.

– Vijeće je mišljenja da je predlagač, kao koncesionar, u obavezi da plaća koncesionu naknadu za korišćenje šuma i za vrijeme trajanja privremene mjere. U suprotnom bi došlo do izrazite nesrazmjere između koristi koju ostvaruje predlagač i štete po imovinu i javni interes države, što svakako nije smisao privremene mjere. Vektra Jakić za vrijeme trajanja mjere nije izvršavala svoje obaveze iz ugovora, a što je bila dužna, zbog čega sud i cijeni da su nastupile promijenjene okolnosti i ostvarili se uslovi za ukidanje privremene mjere – navodi se u odluci vijeća Privrednog suda.

Pred ovim sudom donedavno se vodio i postupak po tužbi Vektre koja je tražila da se utvrdi da je ugovor o koncesiji i dalje na snazi, u kom se sutkinja Nataša Bošković oglasila nenadležnom ukazujući da je riječ o upravnom postupku. Nedugo zatim, Upravni sud, pred kojim se paralelno vodio postupak o istom pitanju, donio je odluku u korist Vektre i poništio rješenje Ministarstva poljoprivrede kojim je u julu 2019. godine potvrđena odluka Uprave za šume da raskine ugovor. Ovo ministarstvo će, kako je navedeno u odluci, morati da u ponovnom postupku donese novo zakonito rješenje. Kritike na račun presude iznio je ministar Aleksandar Stijović ocjenjujući je kao pokušaj da se koncesionaru koji državi duguje više miliona eura, omogući nastavak dalje devastacije resursa.

Država je u tužbi koju je podnijela radi naplate duga od Vektre navela da se 6,4 miliona eura odnosi na koncesije od 2011. do 2017, a 2,4 miliona eura na kamate. Inicijalno je tužbom traženo 5,8 miliona, ali je iznos uvećan nakon što je ukinuto poresko rješenje o reprogramu. Sudija Zogović nije prihvatila zahtjev države da donese privremenu mjeru kojom bi svi računi bili blokirani na iznos koji traže tužbom. Vektra Jakić spori nadležnost Privrednog suda navodeći da je ugovorom predviđena arbitraža, ukoliko se ne postigne sporazum. Osporavaju i aktivnu legitimaciju države, navodeći da ovaj iznos od njih već naplaćuje Poreska uprava donoseći rješenja o prinudnoj naplati neplaćenih rata po reprogramu. Iduće ročište zakazano je za sredinu juna.

Izvor: Pobjeda.me

 

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor