Search
Close this search box.

Visoka ocjena Crnoj Gori za napredak u oblasti nauke i inovacija

Zadovoljni smo ostvarenim napretkom i visokom ocjenom u oblastima nauke i inovacija. Ovo je bolji izvještaj i ocjena više za pomenuto poglavlje u odnosu na 2021. ocijenila je Milena Milonjić, v.d. generalne direktorice Direktorata za naučno-istraživačku djelatnost.

Crna Gora je, kako je kazala, u izvještajima Evropske komisije bilježila ograničeni napredak do 2020. godine, iako je poglavlje 25 privremeno zatvoreno još 2012. godine.

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja dobilo je ocjenu 4 i bilježi dobar napredak za Poglavlje 25.

Izvještaj sadrži jasne smjernice i preporuke za dalje, koje se odnose na povećanje budžeta za nauku i inovacije kako bi se podržao ekonomski oporavak zemlje i spriječio odlazak mladih istraživača.

Milonjić je istakla da je dobar napredak ostvaren za svaku preporuku datu u Izvještaju 2021. godine, a posebno za kontinuirani proces implementacije Strategije pametne specijalizacije i za učešće u najznačajnijem EU programu za istraživanje i inovacije.

Napori koje Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja preduzima na nacionalnom nivou, a posebno su istaknuti u Izvještaju, odnose se na aktivnosti kreiranja povoljnog ambijenta za razvoj inovacija i podršku koju pružamo kroz mehanizme Fonda za inovacije, ali i na ostvarivanjem dobrih početnih rezultata crnogorskih istraživačkih timova u programu Horizont Evropa, u kojem oni učestvuju na ravnopravnoj osnovi sa institucijama iz EU zemalja.

“Susreti ministarke nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Biljane Šćepanović sa predstavnicima EK na visokom nivou, doprinijeli su pozitivnoj ocjeni poglavlja 25”, saopštila je Milonjić.

Ona je dodala da je ministarka, tokom susreta sa EU komesarkom za istraživanje i inovacije, Marijom Gabriel u junu ove godine, imala priliku da upozna sagovornicu sa prioritetima Vlade u oblasti istraživanja i inovacija.

Tada su visoki zvaničnici EK istakli da Crna Gora može biti primjer dobre prakse zemljama regiona u formiranju inovacionih infrastruktura, i u tom smislu, posebno su prepoznali IPC Tehnopolis i Naučno-tehnološki park Crne Gore.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor