Utajom poreza oštetili budžet za 3.700.000 eura

Policija je podnijela krivične prijave protiv 55 pravnih i 53 fizička lica zbog sumnje da su stvaranjem kriminalne organizacije u produženom trajanju i utajom poreza i doprinosa pričinili štetu Budžetu Crne Gore od 3.700.000 eura.

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, akcija „Vardar“ trajala je u periodu od novembra 2017. do sredine aprila 2018. godine.

Krivična prijava i posebni izvještaji podnijeti su protiv: D.S.(59), D.S.(43), G.J.(47), Z.C.(40), D.A.(33), V.Č.(31), E.S.(42), R.B.(48), V.K.(43), M.L.(55), S.Ć.(52), D.V.(42), A.M.(65), S.U.(55), S.V.(36), I.Ž.(36), M.K.(43), R.Z.(35), T.Z.(37), M.L.(59), D.R.(38), E.R.(43), A.D.(29), D.K.(56), A.M.(41), M.N.(37), N.M.(34), M.A.(56), G.E.(56), R.M.(55), M.Đ.(59), D.Š.(48), M.P.(39), V.B.(38), D.G.(34), M.O.(55), M.L.(33), S.M.(62), D.R.(38), N.M.(24), I.P.(43), D.R.(55), R.Ž.(48), A.V.(30), M.M.(41), Dž.B.(48), I.T.(35), M.R.(45), T.T.(56), Č.M.(59), M.V.(38), V.M.(67) i Z.R.(52).

Preduzeća koja su osnovali Z.C.(40), G.J.(47), D.A.(33), M.V.(38) i M.R. (45) – “Zyg inženjering”, “Mak eli company”, “Bild gradnja”, “Mak gradnja Montenegro”, “Adigo gradnja”, “Mak Montera”, “Betpi company”, Gradnja MNE”, “PM Construction”, “PM Construction Ing”, “A-Z gradnja”, “Mkd gradnja”, “Mak monte gradnja”, “Beton ing”, “Gugi grup”, “Dani gradi”, “Mont invest gradnja”, “Mini gradnja” omogućavaju preduzećima DOO “B-xpert”, DOO “IDC company”, DOO “Kist ton”, DOO “Zlatibor inženjering”, DOO “Zlatibor gradnja”, DOO “Stan prom”, DOO “First sped Montenegro”, DOO “Likrad”, DOO “Consing”, DOO “Hidrocop” Podgorica, DOO “Tošković” i još 26 pravnih lica iz Crne Gore vršila su, kako se sumnja, izvlačenje dobiti stečene poslovanjem preduzeća, koja su se vlasnicima preduzeća vratila u gotovini, čime su napravila štetu državnom budžetu Crne Gore za iznos utajenog poreza na osnovu fiktivno prikazanih poslovnih odnosa i fiktivno prikazanih troškova.

„Z.C.(40), G.J.(47), D.A.(33), M.V.(38) i M.R.(45) su, sumnja se, kontaktirali vlasnici ili odgovorna lica preduzeća registrovanih u Crnoj Gori direktno ili preko posrednika, kojima je bila neophodna gotovina koju su ostvarili kroz poslovanje kao dobit. U zavisnosti od potrebnog iznosa koji se unaprijed dogovarao između vlasnika tih preduzeća i Z.C.(40), G.J.(47), D.A.(33), M.V.(38) i M.R.(45), ova lica su, sumnja se, sačinjavala fiktivne fakture koje su ispostavljala tim preduzećima. Nakon dostave fiktivne fakture sa dogovorenim iznosom novca, preduzeće koje je primilo ovu fakturu odmah je, kako se sumnja, uplaćivalo iznos novca sa fakture preduzećima čiji su vlasnici Z.C. (40), G.J.(47), D.A.(33), M.V.(38) i M.R.(45). Nakon toga oni su, sumnja se, podizali novac sa žiro računa svojih preduzeća na ime materijalnih troškova ili po ugovoru i vraćali su novac uplatiocu ili posredniku, a za sebe su zadržavali određenu proviziju u iznosu od oko 3% do 5%“, navode iz policije.

„Na ovaj način preduzeća koja su vršila uplate su, sumnja se, fiktivno uvećavala ulazni pdv, čime su umanjila svoje poreske obaveze prema Budžetu Crne Gore za iznos pdv-a i poreza na dobit za svaku fakturu ovakvog načina poslovanja. Da bi se izbjeglo plaćanje poreskih obaveza u preduzećima čiji su vlasnici Z.C.(40), G.J.(47), D.A.(33), M.V.(38) i M.R.(45), nakon određenog kraćeg perioda fiktivnog poslovanja u kojem su ta preduzeća vršila prethodno opisane nezakonite radnje, čime su i stvorila određenu poresku obavezu (izlazni pdv) koji su izbjegavala da plate, ona su našla način da izbjegnu plaćanje ovih obaveza na način što se u ovim preduzećima, prema utvrđenom planu, pokrenuo već unaprijed planirani stečajni postupak“, piše u saopštenju.

Policija sumnja da su preduzeća čiji su osnivači Z.C.(40), G.J.(47), D.A.(33), M.V.(38) i M.R.(45) u zadnjih pet godina omogućila vlasnicima gore navedenih 37 pravnih lica da kroz finansijski sistem Crne Gore steknu protivpravnu imovinsku korist tj. da izvuku u gotovini preko 16.000.000 eura, čime su pričinili štetu budžetu Crne Gore za iznos neplaćenog poreza u iznosu od preko 3.700.000 eura.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor