Usvojen Zakon o planiranju prostora

Glasovima 41 poslanika crnogorska Skupština usvojila je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji definiše oblast planiranja prostora, načine i uslove izgradnje i legalizacije bespravnih objekata. Protiv novog zakona, glasao je samo poslanik FORC-e Genci Nimanbegu.

   Poslanik Andrijan Vuksanović, kazao je da je i HGI dugo raspravljao o ovom zakonu. „HGI će glasati za ovaj zakon, kako bi mu dala šansu“, poručio je Vuksanović i dodao ako zakon ne bude dao rezultate pokrenuće procedure za njegovu izmjenu.

Poslanik FORC-e Genci Nimanbegu, je kazao da novi zakon derogira dosadašnje propise. On ističe da zakon nije analiziran onako kako bi trebalo.  Ističe da je riječ o centralizaciji uređenja prostora. „Meni je ovakav zakon neprihvatljiv u cjelosti. Ja podržavam potrebu da se promijeni način planiranja u Crnoj Gori“, poručio je Nimanbegu.

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je kazao da je su poslanici novom Zakonu u parlamentu posvetili veliku pažnju. „Razgovorima sa ministrom, na proširenom kolegijumu značajno je unaprijeđen zakon. Ja sam time zadovoljan i zahvalan”, poručio je Brajović.

Postignut je dogovor da u zakonu bude navedeno da mora biti u skladu sa svim međunarodnim konvencijama. On je objasnio da su novim zakonom i dogovorom “privremeni objekti” vraćeni u nadležnost lokalnih samouprava.

Jedinice lokalne samouprave i izrađuju i donose “urbanističke projekte”, glasi novo dogovoreno rješenje. Brajović je pozvao i opoziciju da se vrati u Skupštinu kako bi raspravljali o ovom zakonu. Brajović je poručio da će SD podržati zakon.

Iz DPS-a su poručili da će podržati zakon. Poslanik DPS-a Predrag Sekulić rekao je da bez otklanjanja administrativnih procedura nećemo imati investicije.

„Bez otklanjanja administrativnih barijera nemamo šta da razmišljamo o velikim investicijama, a ovaj zakon ih otklanja. Ovaj zakon nudi brojne povoljnosti“, rekao je on.

Poslanici manjiskih partija, DPS, SD i LP usaglasili su predloženi zakon.  „Dostignut je zavidan vid usaglašenosti, što pokazuje ozbiljnost pristupa ovom zakonu“, kazao je poslanik BS Ervin Ibrahimović.

Ranije je ministar Pavle Radulović rekao da će biti pripremljeni amandmani kako bi se došlo do zadovoljavajućeg teksta zakona.

„Mislim da smo našli način da opštinama omogućimo aktivnije učešće u donošenju odluka i izradi plana, a da ne narušimo koncepciju zakona“, kazao je on.

Novine u zakonu se odnose na planiranje i planska dokumenta, uređivanje građevinskog zemljišta, uslove izgradnje objekata, stručni nadzor i legalizaciju besprave objekata.

Novina je ukidanje građevinske i upotrebne dozvole i uvođenje prijave radova sa dokumentacijom propisanom zakonom kao uslova za građenje.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor