Search
Close this search box.

Upravna inspekcija pokrenula postupak inspekcijskog nadzora u opštini Bijelo Polje

Upravna inspekcija je 22. decembra 2020. godine pokrenula postupak inspekcijskog nadzora u Opštini Bijelo Polje, povodom inicijative NVO ”Euromost” od 10. decembra 2020. godine  u odnosu na radno angažovanje lica po osnovu ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o povremenim i privremenim poslovima u periodu 2018-2020. godina, kao i u odnosu na isplatu otpremnina zaposlenima za posljednjih šest godina i zatražena je dostava dokumentacije, kako bi se izvršio inspekcijski nadzor, kazali su portal sjeverg iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Opština Bijelo Polje

Oni su naveli da tražena dokumentacija još uvijek nije dostavljena od strane Opštine Bijelo Polje, a kako su ih informisali ista je pripremljena. U zavisnosti od činjeničnog stanja koje se bude utvrdilo, upravna inspekcija će preduzimati odgovarajuće radnje i mjere.

Upravna inspekcija je vršila inspekcijski nadzor u Opštini Bijelo Polje i iz oblasti primjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o lokalnoj samoupravi – službenički odnosi po Planu Odjeljenja upravne inspekcije iz 2016. i 2020. godine i sačinila zapisnike, ukazala na otklanjanje nepravilnosti, donosila rješenja o naredbama, koja rješenja su potvrđena u postupku po žalbi od strane ministarstva, kao drugostepenog organa, potvrdili su iz ovog Ministarstva.

Portal sjevercg je ranije objavio https://sjevercg.me/nezakonito-zaposljavali-i-dijelili-otpremnine/ istraživanja NVO,,Euromost” kako su se nezakonito u opštini Bijelo Polje djelile otpremnine.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor