Uprava za šume: Drvoprerađivači sa Žabljaka ne zadovoljavaju osnovne uslove za učešće na tenderu

Povodom teksta objavljenog u dnevnim novinama „Dan“ od 24.06.2021. godine, rubrika Crna Gora, pod naslovom „Žabljački drvoprerađivači blokirani da bi se drugi bogatili“, a u cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti, iz Uprave za šume Crne Gore dali su sljedeće REAGOVANJE:

„Uprava za šume kao državni organ ne diktira nikakav monopol u oblasti drvoprerade, niti se ista bavi drvopreradom kao takvom. Zanimljivo je da u zadnje vrijeme, a i od ranije, većina „drvoprerađivača“ se mnogo više bavi pravom, zakonitošću i nezakonitošću pravnih akata, javnih poziva i zakona i medijskim nastupima umjesto djelatnosti zbog kojih su osnovani.

Prije nego što odgovorimo na netačne navode iz novinskog teksta, zbog objektivnog informisanja javnosti, trebalo bi znati ko zapravo čini NVO Klaster drvoprerade Žabljaka? Za neupućene, čitajući tekst, to je deset preduzeća koje se nalazi na ivici stečaja ukoliko im se hitno ne dodijeli drvna masa… U stvarnosti, riječ je o nekoliko malih pogona – brenti, koje zaista proteklih godina nisu mogle da učestvuju na Javnim pozivima za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, ne zato što su javni pozivi diskriminatorski i monopolski, kako oni tvrde, već iz prostog razloga što iste firme ne zadovoljavaju osnovne, zakonom propisane uslove za učešće na tenderu, od uredno izmirenih poreza i doprinosa prema državi i lokalnoj upravi, do uredno registrovanih pogona na pravna lica sa upotrebnim dozvolama i naravno, kapacitetima, posebno kadrovskim. Tužno je to što ovih, kako kažu, deset preduzeća, po zvaničnoj evidenciji nadležnih državnih organa zapošljava ne više od pet radnika, te se pitamo,  kako im i na koji način dati državne šume na korišćenje?

Dezavuisanje javnosti sa ovakvim i sličnim tvdnjama ne vodi ka rješenju problema. Rješenje je u radu na ispunjavanju uslova ukoliko za cilj imate korišćenje državnih šuma. Izuzimanje drvne zapremine iz pojedinih opština i dodjeljivanje „privilegovanim drvoprerađivačima“ po nekim prosječnim cijenama predstavlja ne javni stav, nego kršenje svih zakona u vezi šumarstva i smiješan predlog. Ne postoje prosječne cijene već početne cijene koje se svake godine utvrđuju iznova i za koje se ravnopravno bore ponuđači. Upravi za šume je bitno da svi uslovi iz javnog poziva budu ispunjeni, potrebna dokumentacija uredno dostavljena i ispravna i sa nama nemate problem, a neargumentovane tvrdnje i insinuacije koje plasirate u javnost nisu naša nadležnost. Nikoga Uprava za šume ne blokira niti ima namjeru da to radi, već da isključivo posluje u skladu sa propisima koje mora poštovati.  Zbog javnosti nije na odmet da ponovimo da se ne bavimo emocijama onih koji konkurišu, niti pitanjem da li se način dodjele državnih šuma nekome sviđa ili ne, jer je on ustanovljen u zakonu i podzakonskim aktima koje smo dužni da poštujemo, već se isključivo bavimo validnom dokumentacijom koju učesnici na javnom pozivu moraju imati i ispunjenjem svih uslova iz javnog poziva.

Obzirom da tvrde da je do sad „država bila najveća prepreka, zbog monopola koji je omogućila prilikom određivanja uslova javnog poziva“, poručujemo i dalje da državne šume se i ubuduće mogu jedino i samo koristiti na osnovu javnih poziva i ispunjenih svih uslova iz tih poziva. Međutim, naravno da Uprava za šume razumije potrebe i malih drvoprerađivača. U tom cilju je u 2020. godini za opštinu Žabljak bio raspisan Javni poziv 3, koji je bio namijenjen upravo malim drvoprerađivačima sa teritorije opštine Žabljak. Nažalost, na ovaj javni poziv nismo dobili niti jednu ponudu drvoprerađivača sa Žabljaka, što dovoljno govori o ovim firmama i njihovoj kako kažu kontinuiranoj „izopštenosti iz ikakave mogućnosti da dobiju sirovinu i pokrenu proizvodnju“. Takođe, podsjetićemo javnost i naglasiti, da smo imali i slučajeve kada neko od ovih drvoprerađivača dobije na korišćenje drvnu masu, a da odmah zatim odustane od iste, kako bi ona bila dodijeljena kako kažu ‘’privilegovanim drvoprerađivačima’’.

Na kraju, davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u državnoj svojini regulisano je važećim zakonskim propisima koji ne poznaju preporuke NVO Klastera drvoprerađivača opštine Žabljak, te se slažemo sa istim da su tenderski uslovi strogi i formalni, ali i da ih učesnici poziva moraju ispunjavati. Za Upravu za šume nema i nikad neće biti privilegovanih i ti uslovi su ono što mora biti ispunjeno.  Možda su to u Vašoj viziji zakona i prava „nezakonite odrednice“ javnog poziva, ali za državnu šumu i državni organ zakonite, veoma bitne i predstavljaju eliminacioni uslov koji mora biti ispoštovan. Uslovi za dodjelu šuma u državnoj svojini su isti za sve bez izuzetaka.“

Izvor: PV Informer

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor