Uprava za sport i mlade probila sve rokove

Savjet Komisije za antidoping, koji je trebalo da bude formiran do 4. marta, još se nije sastao, dok Komisiji za raspodjelu sredstava nacionalnih saveza danas ističe rok, a odluka nema ni na vidiku

Kada je 23. septembra 2021. sa mjesta direktora Uprave za sport i mlade razriješen Vasilije Lalošević, uz mnogo ružnih riječi na njegov račun, za novog šefa uprave pod patronatom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je izabran Marko Begović.

Nekadašnji teniser je obećao da će problem sa Svjetskom antidoping agencijom (WADA), zbog kojeg Laloševiću nije produžen mandat, biti ekspresno riješen. Poslije više od pet mjeseci, WADA je 1. marta objavila da je Crna Gora skinuta sa liste posmatranja.

”Svjetska antidoping agencija (WADA) potvrđuje da su sljedeće tri nacionalne antidoping organizacije (NADO) uspješno riješile svoje neusklađenosti sa Svjetskim antidoping kodeksom i stoga su uklonjene sa ‘liste za praćenje’ usklađenosti: Njemačka zajednica u Belgiji, Crna Gora i Rumunija”, piše na sajtu Wade.

Do takvog scenarija je došlo zahvaljujući Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, koje su 26. novembra objavljene u Službenom listu i osam dana kasnije postale važeće. U članu 102 piše: “Radi praćenja i sprovođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu osniva se Komisija za antidoping (u daljem tekstu: Komisija). Komisija ima svojstvo pravnog lica i nezavisna je u svom radu”, dok u članu 144a stoji: “Savjet Komisije imenovaće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Statut Komisije donijeće se u roku od 30 dana od dana imenovanja Savjeta iz stava 1 ovog člana. Direktor Komisije imenovaće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona”.

SAVJET KOMISIJE MORAO DA BUDE FORMIRAN DO 4. MARTA, A NE ZNA SE NI KO GA FORMIRA

Kako je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu stupio na snagu 4. decembra, Savjet Komisije za antidoping, čija tri člana imenuju Savjet za sport, Crnogorski olimpijski komitet (COK) i Paraolimpijski komitet Crne Gore (POK), morao je da bude formiran do 4. marta.

Iako su ranije dostavljeni predlozi da članovi Savjeta Komisije za antidoping budu predsjednica Savjeta za sport Jovanka Radičević, dr Aleksandar-Saša Radović (COK) i dr Aleksandar Kujović (POK), to tročlano tijelo se još nije sastalo. “Vijesti” saznaju da su u ponedjeljak iz Uprave za sport i mlade prvi put stupili u kontakt sa jednim predloženim članom.

U zakonskim izmjenama, da stvar bude gora, nije ni formulisano ko formira Savjet Komisije za antidoping, koji bi trebalo da donese Statut i izabere direktora na petogodišnji mandat. Nije navedeno, takođe, ni ko je zadužen da ispita stav 3. člana 103, u kojem piše: “Za člana Savjeta Komisije ne može biti imenovano lice koje je član organa upravljanja sportske organizacije, niti predstavnik državnih organa, odnosno političkih partija”.

JAVAŠLUK SA DODJELOM SREDSTAVA SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

Uveliko teče mart, a nacionalni sportski savezi još nisu dobili ni euro od države. Uprava za sport i mlade je 28. januara objavila Javni konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija u 2022. godini, na koji su do 7. februara mogli da se prijave COK, POK i nacionalni savezi sportova koji su priznati od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Komisija za raspodjelu sredstava je imala rok od 20 dana da pregleda dokumentaciju i dostavi Upravi izvještaj o procjeni programa, sa predlogom visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji za sprovođenje programa, a ona ima rok od 10 dana da odluči. Dakle, Komisija je trebalo da sve završi do 27. februara, a Upravi danas ističe rok da objavi rezultate konkursa, tj. koliko će kome pripasti novca.

Osim što je budžet za sportske organizacije na predlog Begovića smanjen za 600.000 eura na najniže grane u posljednjih 10-ak godina, pa će biti raspodijeljeno nepunih tri miliona (2020. bilo 4.623.000 eura), problem je i javašluk u radu Komisije. Sjednice tri puta nisu mogle da budu održane zato što se nije pojavila predsjednica, državna sekretarka u MPKNS Milica Kadović Đorojević, zbog čega su Radičevićeva kao predsjednica Savjeta za sport i Vlado Šćepanović kao predstavnik vrhunskih sportista napustili Komisiju, jer su uzalud dolazili na sastanke.

Zamijenili su ih Milan Tičić i Anđela Bulatović, pa je novoformirana Komisija juče prvi put zasjedala i to će raditi i narednih dana. Jasno je, dakle, da će i ovaj rok biti probijen, jer je sve danas trebalo da bude okončano.

Begoviću v.d. stanje ističe 23. marta, jer je 23. septembra izabran na period od šest mjeseci. Bilo bi dobro da se do tada riješe ovi nagomilani problemi sa obje komisije i savezima isplati bar prva tranša novca, jer zbog izostanka pomoći države imaju problema u poslovanju. Ali, pitanje je zašto i oni sami ne dignu glas i ne žale se, jer će dobiti 35 odsto manje novca nego prije dvije godine…

Nema novca za testove, kontrolore…

Komisija za antidoping je formirana pri Crnogorskom olimpijskom komitetu 2018. godine, ali njeno postojanje nije dovoljno po pravilima Svjetske antidoping agencije (WADA). Ona radi poslove koje bi trebalo da preuzme nova Komisija, ali od preko pola godine nije dobila ni cent od države. U vrijeme pred Olimpijske igre u Tokiju njene troškove je pokrivao COK.

– Komisija za antidoping od avgusta nema sredstava za rad, što onemogućava izvršavanje obaveza koje Crna Gora ima kao članica WADA. Nismu u mogućnosti da nabavimo “kitove”, platimo kontrolore i laboratorijske analize za redovna testiranja, kao ni da platimo održavanje sajta. U navedenom periodu, članovi Komisije su poslove obavljali bez naknade – rekla je “Vijestima” predsjednica Komisije za antidoping Vesna Simović Zvicer.

Uprava: Sve aktivnosti smo iskomunicirali sa međunarodnim partnerima

”Vijesti” su pitale Upravu za sport i mlade da li je formiran Savjet Komisije za antidoping i ko su njeni članovi, kao i koje konsekvence mogu da snose crnogorski sportisti ako nije ispoštovan rok da se to uradi do 4. marta.

Iz Uprave su odgovorili da su “imenovani članovi Savjeta Komisije za antidoping: Jovanka Radičević – Savjet za sport, Aleksandar Radović – COK i Aleksandar Kujović – POK”.

”Statut Komisije za antidoping donosi Savjet. Crnogorski sportisti nemaju nikakvih konsekvenci, jer naši partneri, u prvom redu WADA, UNESCO i Savjet Evrope, još novembra mjeseca su upoznati sa izazovima u pogledu ljudskih resursa. Zadatak Savjeta je da nakon donošenja Statuta raspiše javni konkurs za direktora Komisije za antidoping. U ovom momentu, u procesu je zaokruživanje institucionalnog okvira. Sve navedene aktivnosti i dinamika rada je iskomunicirana sa našim međunarodnim partnerima. Važno je napomenuti, da nijesmo sami u ovom procesu i da će ubrzo doći ekspertski tim WADA i komiteta T-DO Savjeta Evrope”, piše u odgovorima Uprave za sport i mlade.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor