Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, je poslala lažni izvještaj o Limu, Evropskom savjetu i delegaciji EU u Podgorici

“Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, je poslala lažni izvještaj Evropskom savjetu i delegaciji EU u Podgorici, nakon što su od njih zatražili objašnjenje povodom ispuštanja životinjskog otpada i otpadnih voda u Lim od strane mesnih preradjivača”, saopšteno je iz Euromosta.

U izvještaju, kako navode, Uprava tvrdi da mesni preradjivači rade u skladu sa zakonskim propisima i da nijesu ništa ispuštali u Lim.

“Čitava crnogorska javnost uvjerila se u suprotno kroz objavljene video snimke i fotografije, iako je analiza Instituta za javno zdravlje pokazala da se u Lim ispusta organska materija i to baš ispod mesnih preradjivača, iako je inspektor za vode u inspekcijskom nadzoru potvrdio da mesni preradjivači zagadjuju Lim, gdje im je naložio da uklone cijevi, jedino to nije vidjela Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove”, saopšteno je iz Euromosta.

Sa tim lažnim izvještajem je upoznata i NVO „Euromost“, koja će, kako tvrde, proslijediti u dogovoru sa Evropskim institucijama sa kojim je u komunikaciji.

“Sve dokaze koje potvrduju sve navode ko, kako i na koji način je zagađivao ovu rijeku”, saopšteno je iz Euromosta i dodaju.

,,Iako se Euromost  više puta obraćala Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ni jednom do sada se ista nije oglasila niti odgovorila na naš poziv, prijavu ili slično, dok nijesmo obavijestili Evropski savjet i delegaciju EU u Podgorici.Tek nakon njihovog obraćanja njima, gdje su oni zatražili objašnjenje,ova Uprava planira da tokom nedelje u Bijelom Polju organizuje sastanak, sa predsjednikom Opštine i mesnim preradjivačima, na kojem planira da pozove i organizacije koje se bave zaštitom Lima, ali ne u cilju da zaštite Lima, već da pokažu delegaciji EU da su oni kao preuzeli neke korake“

 Očigledno da Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i direktor ove Uprave, zajedno sa svojim veterinarskim inspektorom, sve rade da bi zaštitili od odgovornosti pojedine  mesne preradjivače, koji ispuštaju u Lim otpadne vode (krv i razne hemikalije) kao i životinjsku otpad,ne interesujući ih životi i zdravlje gradjana Bijelog Polja, zbog čega sumnjamo da se radi i o mogućim koruptivnim radnjama, a što je razlog da bi trebalo da se uključi i specijalno tužilaštvo, kao i Agencija za sprečavanje korupcije i da  pored ostalog ispitaju i porijeklo imovine pojedinih veterinarskih inspektora i na koji su način došli do iste.

Kada se tiče NVO,,Euromost”, ona se neće odazvati na bilo kakav sastanak koji organizuju, dok  Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i njihovi inspektori, ne preuzmu odgovornost za nekontrolisano zagadjivanje Limaa, kao i za poslednje ekološke incidente koji su se desili, a koji su izazavali mesni preradjivači Takodje, poručujemo  i mesnim preradjivačima, da se od njih samo traži da rade u skladu sa zakonskim propisima uz dobavljenu vodnu saglasnost i da nema tog inspektora, koliko god da je korumptivan, da će moći ubuduće da im dozvoli ispuštanje otpadnih voda u Lim, kao što se dešavalo do sada.

Zato obavještavamo sve inspekcije, ribolovna društva, mesne preradjivače, koncesionare, gradjane, da se borba za Lim nastavlja i ona je tek počela. Svi oni koji budu nastavili sa zagađivanjem  naše rijeke ili na račun nje budu vršili krivična djela i pravili bilo kakve  dogovore na štetu ove rijeke, snosit će odgovoronost.

 NVO,,Euromost” je takodje obaviještena od strane Uprave za inspekcijske poslove, da će Inspekcija za zaštitu prostora izvršiti inspekcijski nadzor nad firmom ,,Eko – Meso” koja je u vlasništvu kompanije,,Mesopromet – Franca”, a povodom devastacije obale Lima od strane ove kompanije, koju pozivamo da vrati obalu Lima u prvobitni položaj, uklone veliki zid sa obale Lima i povuče se unutar svog vlasništva.

,,Euromost” će i  dalje  pratiti rad inspekcija i pored državnih institucija obavještavati i Evropske institucije, saopšteno je na kraju iz Euromosta.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor