Uprava prihoda blokirala račun Opštine Pljevlja, Golubović: Nejasni razlozi

Golubović je kazao da zarade zaposlenima u Opštini neće biti isplaćene dok se dug prema poreskoj upravi ne izmiri u potpunosti

Samo nekoliko dana nakon što je na sjednici lokalnog parlamenta predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović izjavio da je sa direktorom Uprave prihoda dogovorio isplatu dospjelog poreskog duga do kraja godine, Uprava prihoda je 18. juna blokirala je račun Opštine Pljevlja.

Time je, tvrdi Golubović otežala rad lokalnih javnih preduzeća i dovela u pitanje egzistenciju više stotina zaposlenih.

Iako je Opština Pljelvja redovno izmirivala svoja dugovanja i u posljednje tri godine od tri miliona eura, dug sveli na 620 hiljada eura, Uprava prihod je, tvrdi Golubović iz nejasnih raloga blokirala račun Opštine.

„Neplaćeni porezi i doprinosi 1. januara 2019. bili su tri miliona i sedam hiljada eura. Toliko je Opština dugovala za 2016, 2017, 2018 i 2019. godinu, iako ima dva reprograma poreskog duga. Mogu da kažem da Opština Pljevlja neredovno izmiruje poreske obaveze od 2010. godine. Plate su se izmirivale bez uplate poreskih obaveza Poreskoj upravi. U to vrijeme vođen je i sudski spor koji je okončan, gdje je opština Pljevlja Elektroprivredi Crne Gore (EPCG) dugovala 2,5 miliona eura na to je bila kamata 790.000 eura“, rekao je Golubović na konferenciji za novinare.

Tvrdi i da je danas Opština Pljevlja u mnogo boljoj finansijskoj kondiciji i dospjeli dug je oko 1,6 miliona eura.

„Ono što je najbitnije je da Poreskoj upravi dugujemo 626.000 eura. Sa druge strane Opština Pljevlja dugo godina ima nenaplaćene prihode koji su u nadležnosti države. Opštini Pljevlja na ime koncesione naknade za eksploataciju šuma „Vektra Jakić“, odnosno država koja to nije naplatila, duguje prema podacima Uprave prihoda 4,5 miliona eura. Kamata prema informacijama Poreske uprave je skoro dva i po miliona eura što znači da je dug budžeta države rema opštini Pljevlja 6,23 miliona eura“, rekao je prvi čovjek grada na konferenciji za novinare.

Kazao je da Opština nema načina da ovaj dug naplati od države a da država ima tu mogućnost, kada su u pitanju porezi i doprinosi.

Golubović je kazao da zarade zaposlenima u Opštini neće biti isplaćene dok se dug prema Poreskoj upravi ne izmiri u potpunosti.

„U međuvremenu sa opštinskog računa je skinuto 180.000 eura tako da trenutno dug prema upravi prihoda oko 440.000 eura“. kazao je on.

Golubović je kazao i da se opštinska preduzeća nalaze u teškoj situaciji zbog velikih dugovanja među kojima su i značajna dugovanja za poreze i doprinose.

„Uradili smo preciznu analizu finansijskog stanja tih preduzeća. Preuzeo sam i politiku odgovornost za bekompromisnu borbu za očuvanje javnog interesa I uspostavljanje održivog finansijskog modela za funkcionisanje komunalnih preduzeća. Uradili smo zajedno sa ne svim komunalnim preduzećima dali smo im podrku za izradu što kvalitetnijih programa opporavka uz optimizaciju troškova. Planirali smo ustupanje što veće količine radova komunalnim preduzećima u što većem obimu. Bavili smo se i nabavkom opreme i mašina komunalnim preduzećima u cilju smanjenja troškova i jačanja održivosti preduzeća“, rekao je Golubović.

Pozvao je Upravu prihoda i carina da zauzme jedinstven stav u odnosu prema poreskim dužnicima u drugim opštinama, a istovremeno pozvao nadležne državne organe na hitan sastanak radi sprečavanja paralisanja života u Pljevljima.

Golubović je prije nekoliko dana na sjednici lokalnog parlamenta kazao da će Opština Pljevlja do kraja godine isplatiti dospjeli poreski dug Upravi prihoda i da je to dogovorio nedavno na sastanku sa direktorom Uprave prihoda.

Tvrdi i da je kada je sredinom 2019. došao na čelo Opštine Pljevlja zatekao 35 zaostalih, dopsjelih poreskih obaveza, a da trenutno duguju deset.

Porezi i doprinosi uplaćeni su zaključeno sa junom prošle godine.

Po osnovu reprograma poreskog duga iz prethodnog perioda Opština Pljevlja duguje skoro pet miliona eura.

Po osnovu reprograma poreskog duga na Opštinu Pljevlja odnosi se 2.698.000 eura a po osnovu duga za reprogram javnih ustanova koje su korisnice budžeta 652.000 eura.

Po osnovu reprograma poreskog duga za pet opštinskih preduzeća Opština Pljevlja Upravi prihoda duguje 1.562.000 eura.

Sekretarka Sekretarijata za finansije Opštine Pljevlja Slavica Vukanić kazala je nedavno da je dinamika izmirenja nedospjelog poreskog duga veoma dobra jer se reprogramirane poreske i kreditne obaveze plaćaju na period od 14 godina,a dug prema EPCG u narednih osam godina.

„Maksimalna godišnja opterećenost budžeta ovim obavezama godišnje iznosi 1,05 miliona eura sa kamatama po kreditima, a imajući u vidu sadašnji prihode izvjesno je da ove obaveze ne mogu bitnije ugroziti finansijsku stabilnost Opštine“, rekla je nedavno Vukanić.

Izvor: Vijesti.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor