Search
Close this search box.

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija fali više od 160 radnika

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, koja obuhvata zatvor u Podgorici i onaj u Bijelom Polju sistematizacijom radnih mjesta predviđenoje 661 radna pozicija , međutim trenutno je zaposleno svega 494 službenika koji imaju riješen radno pravni status, čime se ova državna ustanova svrstava u jednu od rijetekih koja ima značajan manjak radnika.

Kako za Standard navodi pomoćnik direktora UIKS-a Nebojša Janković, sa problem nodostatka zaposlenih bore se već godinama unazad te da menadžment radi na tome da taj problem bude riješen u narednom periodu.

“Kako je kadrovska nedostantnost prepoznata, prije svega u Odsjeku obezbjeđenja i Sektoru za zdravstvenu zaštitu , menadžement Uprave u narednom periodu kroz kadrovska planiranja i spovođenja procedura, planira povećanje broja izvrišalaca i njihovo stručno osposobljavanje (u cilju sticanja i primjene znanja i vještina koji se odnose na zatvorski sistem, kao i generalno na poslove iz spektra bezbjednosti)”, kazao je Janković.

Nedostaje smještajnih kapaciteta za pritvorenike

Osim sa radnom snagom UIKS kuburi i sa smještajnim kapacitetima za pritvorenike, koje su zbog ograničenog broja mjesta u pritvorskim prostorijama prinuđeni da smještaju u posebnom dijelu u okviru Zatvora za kratke kazne, kao i karantinu koji je obavezan za sve nove pritvorenike.

“Uprava za Izvršenje krivičnih sankcija raspolaže sa smještajem za 1333 osoba, od kojih u Zatvoru za duge kazne 751, u organizacionoj jedinici Istražni zatvor 292. U Zatvoru za kratke kazne 174 dok je u zatvoru u Bijelom Polju može biti smješteno 115 osoba”, kaže Janković. Dodaje da je u oba zatvora trenutno smješteno 1093 osobe lišene slobode, od kojih je 613 zatvorenika, a 480 pritvorenika, koji su zbog manjeg kapaciteta u istražnom dijelu zatvora smješteni u posebnim dijelovima Zatvora za kratke kazne.

“Kada govorimo o uslovima prema Zakonu o izvršenju kazni zatvora kao i Zatvroskim evropskih pravilima, osobe lišene slobode se smještaju na način da zadovoljava propisanu površinsku vrijednost od najmanje četiri kvadratana metra prostora po osobi i dovoljnu količinu prirodnog ivještačkog osvjetljena potrebnog za rad i čitanje, kao i grijanje i ventilaciju. Takođe, svim zatvorenicima se obezbjeđuje boravak na otvorenom prosotru u trajanju od minimum dva časa dnevno koje osobe lišene slobode koriste prema sopstvenom nahođenju”, kaže Janković i dodaje da zatvrenici u smještajnim kapacitetima imaju pogodnosti da mogu opremiti sobu dodatnim stavarima, tipa TV prijemnikom, DVD uređajem, rešoom, kuvalom za kafu i sličnim……..

Disciplinska odgovornost službenika zbog zlostavljanja

Janković ističe da su imali više prijava da su službenici obezbjeđenja zlostavljali zatvorenike.

“Međutim u dokaznom postupku ni u jednom slučaju nije utvrđeno da se radi o krivičnom djelu zlostavljanje, već je u pitanju bila samo disciplinska odgovornost službenika obezbjeđenja”, tvrdi Janković, dodajući da i ako se pominje da u zatvoru ima seksualnih napada , takvi slučajevi u prethodnom periodu nijesu prijavljeni.

Naknada za rad zatvorenika 30 odsto minimalne neto zarade

Shodno Zakonu o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, zatvorenici tokom izdržavanja kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora imaju pravo i obavezu da rade.

“Zatvorenici se radno anagažuju na poslvima u okviru zanatske i poljoprivredne proizvodnje, pomoćmo-tehničke, administartivne, građevinske, kao i na uslužnim poslovima. Zataske djelatnostise obavljaju u radionicama i to stolarskoj, bravarskoj, limarskoj, rezbarskoj,krojačkoj, kao i automehaničarskoj. U okviru poljoprivredne proizvodnje Upravaraspolaže sa farmom koka nosilja i farmaom goveda, kao i sa rasadničkom proizvodnjom. Naknada za rad zatvorenika se određuje u visini odnajmanje 30 odsto minimalne neto zarade u skladu sa propisima o radu”, kaže Janković i ističe da je radno anagažovanje zatvorenika sastavni dio osnovnog programa tretmana u cilju što kvalitetnije resocijalizacije i reintegracije u društvenu zajednicu.

Poseban procenat povećanja zarada zbog otežanih uslova rada

On ističe da su uslovi rada službenika UIKS-a na zadovoljavajućem nivou i da nemaju ozbiljnih primjedi sa te strane, te da rade na povećanju zarada zaposlenih.

“Poboljašanje tehničke i materijane bezbjednosti uticalo je i na unapređenje uslova rada službenika obezbjeđenja. U cilju poboljšanja rada uslova za rad redovno se obavlja renoviranje i zamjena opreme za rad u kancelarijama i na samostalnim osmatračnim mjestima, zdravstvenim ambulantama,nova račuanrska oprema, zamjena PVC stolarije, novi klima uređaji. Cijenjeći specifičnost poslova u Upravi, radi se na povećanju mjesečnih nadokanada za zaposlene , kroz izmjene Granskog kolektivnog ugovora iz oblasti Uprave i pravosuđa, gdje bi bio propisan poseban procenat povećanja zarada zbog otežanih uslova rada”, kazao je Janković.

izvor: Pvinformer

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor