U sukobu interesa: ASK utvrdila da su tri člana Savjeta RTCG i član Savjeta AEM prekršili zakon

Agencija za sprječavanje korupcije dobila je 14. septembra ove godine od Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore predstavke dostavljene odboru od strane NN lica, koje su se odnosile na potencijalnu sumnju da su pojedini članovi Savjeta Agencije za elektronske medije i Savjeta RTCG u sukobu interesa.

Agencija je, u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, utvrdila da u postupanju tri člana Savjeta RTCG postoje elementi kršenja odredbi tog zakona, saopšteno je danas iz Agencije.

„Postupanje suprotno zakonu u toku vršenja javne funkcije, nakon sprovedenog postupka, utvrđeno je i za jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije.

Agencija je, shodno članu 38 Zakona o sprječavanju korupcije, donijela odluku kojom je utvrđeno da javni fukcioner Darko Ivanović, član Savjeta Agencije za elektronske medije, krši odredbe tog zakona zbog obavljanja dužnosti ovlašćenog zastupnika u privrednom društvu ”Agencija medija N – Gage“ doo Podgorica, čime je prekršio odredbe Zakona koje se odnose na ograničenja u toku vršenja javne funkcije.

Agencija je i za javnog funkcionera Gorana Đurovića, člana Savjeta RTCG, donijela odluku kojom je utvrđeno kršenje odredbi zakona koje se odnose na ograničenja u toku vršenja javne funkcije, a zbog obavljanja dužnosti izvršnog direktora u privrednom društvu ”Nature“ doo Podgorica.

U skladu sa članom 39 Zakona o sprječavanju korupcije, odluke su dostavljene ovim javnim funkcionerima, kao i Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore koji je nadležan za izbor i imenovanje članova Savjeta RTCG i Savjeta Agencije za elektronske medije“, navedeno je u saopštenju ASK.

Odluke su objavljene i na internet stranici Agencije za sprječavanje korupcije, dodaju u saopštenju.

„Za članove Savjeta RTCG Ivana Mitrovića i Nikolu Vukčevića, Agencija je, u skladu sa pribavljenim dokazima, konstatovala da su povrijedili odredbe Zakona o sprječavanju korupcije, koje se odnose na sukob interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija.

Nakon što okonča postupke, Agencija će za javne funkcionere Mitrovića i Vukčevića donijeti odluke o postojanju sukoba interesa i u najkraćem roku o tome obavijestiti Administrativni odbor koji je nadležan za izbor i imenovanje članova Savjeta RTCG“, dodaju u saopštenju.

 

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor