Search
Close this search box.

U skoro svim školama i vrtićima radi neko ko nema dozvolu za rad

Uskoro svim vaspitno-obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori pojedine kolege izvode nastavu bez dozvole za rad, rekla je Pobjedi profesorica i predsjednica Udruženja nastavnika društvene grupe predmeta mr Stanka Vukčević.

Licenca, odnosno dozvola za rad nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika u nastavi i drugih izvođača obrazovno-vaspitnog rada, kao i direktora i pomoćnika direktora, izdaje se na period od pet godina. Nakon toga oni moraju da je obnavljaju. Problem je nastao što im nadležni nijesu omogućili da ispoštuju zakon i relicenciraju se. Tačnije, nije im obezbijeđeno da pohađaju seminare na osnovu kojih stiču određeni broj sati, odnosno stručno usavršavanje iz svojih ili drugih oblasti, objašnjava prof. Vukčević. Programe stručnog usavršavanja usvaja Nacionalni savjet za obrazovanje, tijelo koje donosi najbitnije odluke u vaspitno-obrazovnom sistemu Crne Gore. Nacionalnom savjetu je bio istekao mandat, nije funkcionisao, odnosno nije postojao od oktobra prošle godine do maja ove. To se dešavalo u mandatu bivše ministarke prosvjete Vesne Bratić.

– Nije bilo Savjeta, nije bilo ni programa stručnog usavršavanja – ističe Vukčević.

– Kolege, koji mjesecima čekaju na zakonsku obavezu stručnog usavršavanja, na pohađanje seminara, odnosno na relicenciranje, ne mogu snositi odgovornost što ne ispunjavaju jedan od bitnih uslova za izvođenje nastave. Valjda je svima jasno koji subjekti obrazovnog sistema treba da snose odgovornost – rekla je ona.

Kažu da je kriva i pandemija

Iz Ministarstva prosvjete, kojim rukovodi ministar Miomir Vojinović, nijesu saopštili podatke koliko nastavnika radi bez licence, te da li je njihov rad, koji podrazumijeva ispitivanje, ocjenjivanje zakonit, imajući u vidu da im je istekla dozvola.

Pobjeda je ranije pisala kako je inspekcija u pojedinim školama na sjeveru kontrolisala rad nastavnika i da su tada reagovali što pojedini nijesu imali dozvolu za rad. Upravama škola su dali određeni rok da isprave te nepravilnosti.

– Pandemija je uticala na mnoge procese, pa i na obuku nastavnika, ali i pored toga Zavod za školstvo je organizovao značajan broj online seminara, ali i neposrednih kada su se za to stekli uslovi – rekli su iz tog ministarstva.

Kažu da Zavod radi na unapređenju i ovog vida podrške, pa će organizovati obuke prije svega uzimajući u obzir nastavnike kojima nedostaje potreban broj sati za relicenciranje.

Stanka Vukčević

Zaposleni ne može snositi posljedice

Vukčević, s druge strane, podsjeća da je Granskim kolektivnim ugovorom za oblast prosvjete predviđeno da zaposleni ima pravo i obavezu da se u toku radnog odnosa stalno stručno usavršava i osposobljava. Po ugovoru poslodavac je obavezan da utvrdi način stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih.

– Ukoliko poslodavac ne obezbijedi upućivanje zaposlenog na stručno usavršavanje, zaposleni ne može snositi posljedice po tom osnovu – rekla je Vukčević.

Ona ističe da bi nastavnici, stručni saradnici, saradnici u nastavi, vaspitači i drugi izvođaci obrazovno-vaspitnog rada, kao i direktori i pomoćnici direktora vaspitno-obrazovnih ustanova mogli da izvode nastavu ili da obavljaju druge poslove u ustanovama, jedan od uslova je da posjeduju dozvolu za rad, odnosno licencu. Sa licencom se dokazuje potreban nivo opštih i stručnih kompetencija svih ovih izvršilaca. Izdaje se nakon položenog stručnog ispita, kao što se i obavlja obnova, ukoliko se uspješno završi stručno usavršavanje po programima stručnog usavršavanja nastavnika iz prioritetnih oblasti i drugim programima stručnog usavršavanja nastavnika, koje donosi Nacionalni savjet za obrazovanje u skladu sa zakonom.

Iz Ministarstva objašnjavaju detaljno proceduru. Zahtjev se podnosi Zavodu za školstvo, osim za nastavnike koji realizuju stručno obrazovanje i obrazovanje kod organizatora obrazovanja odraslih, koji ovaj podnose Centru za stručno. Nastavniku, direktoru i pomoćniku direktora može se obnoviti licenca ukoliko je uspješno završio stručno usavršavanje po programima stručnog usavršavanja nastavnika iz prioritetnih oblasti i drugim programima koje usvaja Nacionalni savjet za obrazovanje u skladu sa Zakonom. Ovo stručno usavršavanje traje 16 sati iz prioritetnih oblasti i 8 sati iz drugih programa stručnog usavršavanja nastavnika. Za nastavnike stručnih modula iz srednjih stručnih škola potreban broj sati za relicenciranje je 16 iz prioritetnih oblasti, 16 sati iz pedagogije, psihologije, metodike, didaktike (za one koji nijesu polagali ispite iz pedagoško-psihološke grupe predmeta) i 8 sati iz drugih programa po Katalogu Centra za stručno obrazovanje. Zahtjev za obnavljanje licence podnosi se šest mjeseci, a najkasnije 90 dana prije isteka važeće licence.

izor: Pobjeda

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor