U Kolašinu parkira ko gdje stigne jer nema mjesta ni garaže

U kolašinskoj upravi saglasni da će se problem sa parking prostorom udvostručiti nakon što desetak stambenih i turističkih objekata bude završeno, ali nemaju način da riješe problem

Iako u kolašinskoj lokalnoj upravi ne mogu precizno reći koliko će parking prostora biti na urbanističkim parcelama i da li će biti izgrađene podzemne garaže za stambene zgrade koje se grade jasno je, tvrde, da će se postojeći problemi sa parking prostorom udvostručiti, nakon što desetak stambenih i turističkih objekata bude završeno.

Kolašin i dalje nema parking servis, niti gradsku garažu, a kao parking prostor sada se uglavnom, ako se izuzme parking ispod Crkve Svetog Dimitrija, koriste kolovozne trake.

U Sekretarijatu za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj objašnjavaju da investitori ne mogu dobiti urbanističko-tehničke uslove (UTU) ukoliko ne planiraju odgovarajući broj parking mjesta. Međutim, lokalna uprava nema mogućnost da kontroliše da li je to kasnije i realizovano. To je posao revidenata projekta.

Prema DUP “Centar”, za parkiranje automobila predviđaju se otvoreni parkinzi i podzemne garaže u okviru stambenih blokova i poslovnih objekata.

“U stambenim blokovima, prema DUP ‘Centar’, može se planirati i izgradnja podzemne garaže ispod slobodnog dvorišta ili kompletnog bloka objekta. U skladu sa postavkama GUP-a Kolašin, za svaki stan je neophodno izgraditi minimum jedno parking mjesto. Neophodne parkinge treba izgraditi u podzemnim garažama, u okviru pripadajuće urbanističke parcele, u stambenom bloku. Takođe, investitor može izgraditi otvoreni parking ili učestvovati u gradnji zajedničke garaže ili parkinga“, kazala je sekretarka Ljiljana Rakočević.

U Sekretarijatu za zaštitu životne sredine objašnjavaju da nemaju uvid u projekte stambenih zgrada koje se sada grade. Tako da ne znaju da li su u suterenu, prizemlju ili okolo zgarda planirana parking mjesta.

Sekretar Mile Glavičanin tvrdi da će se “potražanja za parking prostorom u narednom periodu u Kolašinu udvostručiti“.

“Tako će biti zbog povećanja broja vozila, turista, posjetilaca i broja novoizgrađenih stambenih jedinica i turističkih objekata visoke kategorije. Treba uzeti u obzir otvaranje dva puta od državnog značaja kroz Kolašin – auto-put i regionalni put ka Beranama. Zbog svega toga, Opština će tokom ove godine izraditi Strategiju unapređenja bezbjednosti saobraćaja“, kaže Glavičanin.

Ta strategija, objašnjava on, “biće odgovor na savremene izazove u oblasti parkirne politike i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju“. Akcenat će, kaže Glavičanin, biti na povećanju stepena urbane mobilnosti i promovisanje alternativnih vidova prevoza. On najavljuje i izgradnju dvije gradske garaže. Međutim, za te objekte tek treba naći lokaciju, ali i način finansiranja.

“Nakon izrade Strategije i usvajanja pripremljenog plana održive urbane mobilnosti, pristupiće se usklađivanju projekta regulacije saobraćaja kroz grad. Pritom će određeni prostori za saobraćaj pretrpjeti značajne izmjene. Konkretne akcije odnose se na obaveznu izgradnju bar dvije gradske garaže (podzemne ili nadzemne), traženjem adekvatnih lokacija i mogućih izvora finansiranja. Takođe, planirano je uspostavljanje Parking servisa“, najavljuje sekretar za zaštitu životne sredine.

Garaže se, objašnjava on, mogu izgraditi u sklopu stambenih, poslovnih ili administrativnih objekata, a mogu postojati i nezavisno. Parking garaže su, prema njegovom mišljenju, racionalno rješenje imajući u vidu zimske uslove. Sekretar najavljuje da će u budućnosti, neke sada jednosmjerne ulice u Kolašinu, postati dvosmjerene. Neke kolovozne trake, kaže, Glavičanin, na kojima se sada parkiraju vozila, biće biti prevedene u pješačke zone, trotoare ili biciklističke staze.

Anketa koja je rađena prije godinu i po, za potrebe plana održive urbane mobilnosti, pokazala je da značajan broj Kolašinaca na posao dolazi autom, iako većina ispitanika živi na manje od dva kilometra od svog radnog mjesta.

Izvor: Vijesti.me

 

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor