U ICT sektoru CG na visokom 14 mjestu

Crna Gora je, na osnovu rezultata najnovijeg ICT Regulatory Tracker-a Međunarodne unije za telekomunikacije, zauzela 14. mjesto na listi od 193 države, koje su članice Ujedinjenih nacija.

Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) saopšteno je da je Crna Gora dobila 94 od mogućih 100 bodova.

“Sa 94 dobijena boda Crna Gora je značajno iznad prosječnog broja bodova koje su dobile države iz Evrope, koji iznosi 86,1 bodova, a koji je ujedno i najveći prosječan broj bodova koji je ostvario neki od svjetskih regiona”, navodi se u saopštenju.

Veći ukupni rezultat od Crne Gore ima 11 evropskih država, Dominikanska Republika i Australija, koje su prema uspjehu rangirane slijedećim redosljedom: Italija, Litvanija, Slovenija, Irska, Dominikanska Republika, Danska, Finska, Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo, Malta, Australija, Norveška i Srbija.

“Posmatrano u odnosu na države regiona Crna Gora je lošije rangirana od Slovenije, koja se nalazi na 3. mjestu sa 96 bodova i Srbije koja je na 13. mjestu sa 94,5 bodova”, rekli su iz EKIP-a.

Crna Gora je, kako se precizira, bolje rangirana od Hrvatske koja je na 17. mjestu, takođe sa 94. boda, Bosne i Hercegovine, koja se nalazi na 35. mjestu sa 90 bodova, Albanije koja se nalazi na 46. mjestu sa 88 bodova i Sjeverne Makedonije koja se nalazi na 50. mjestu, takođe sa 88 bodova.

ICT Regulatory Tracker je razvila Međunarodna unija za telekomunikacije (agencija Ujedinjenih nacija specijalizovana za oblast informaciono komunikacionih tehnologija-ICT), kao alat koji omogućava poređenje i identifikaciju trendova pravnog i regulatornog okvira za razvoj ICT sektora u pojedinim državama.

“Zasniva se na informacijama koje se prikupljaju na godišnjoj osnovi putem globalnih anketa koje sprovodi ITU: ankete o regulatornom okviru, ankete o tarifnim politikama, kao i na istraživanjima o dostignućima nacionalnih ICT regulatora i drugim zvaničnim izvorima podataka”, rekli su iz EKIP-a.

ICT Regulatory Tracker se sastoji od 50 indikatora, koji su grupisani u četiri klastera. U pitanju su način funkcionisanja regulatora, prema kojem je Crna Gora dobila 19 od mogućih 20 bodova, zatim regulatorne nadležnosti gdje je Crna Gora dobila 19 od moguća 22 boda.

Klasteri se odnose i na regulatorni režim, gdje je Crna Gora dobila 28 od mogućih 30 bodova, kao i stepen razvoja konkurencije, prema čijim indikatorima je Crna Gora dobila 28, odnosno maksimalan broj bodova.

“Suština indikatora u okviru pojedinih klastera je koncipirana na način da nivo njihovog rezultata zavisi od stepena implementacije evropskog regulatornog okvira za elektronske komunikacije”, objasnili su iz EKIP-a.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor