Search
Close this search box.

U Bijelom Polju počela akcija čišćenja korita rijeka Lješnice i Lipnice

Programom uređenja prostora za 2018. godinu Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj predvidio je uređenje korita rijeka Lješnica i Lipnica, koje podrazumijeva porezivanje grana, šiblja, čišćenje taloga, uklanjanje smeća, samoniklog rastinja i utovar biljnog otpada.

           Na raspisanom tenderu posao je dobilo preduzeće D.O.O. ‘’Komunalno – Lim’’ koje ovih dana izvodi radove.Komunalno-Lim je angažovalo radnike i za ručno sakupljanje komunalnog i biljnog otpada, vozila potrebna za odvoz sakupljenog otpada i ostalu mehanizaciju.

Radovi su početi prije tri dana i očekuje se njihov završetak za tokom sljedeće sedmice, istakao je sekretar Sekretarijata Dejan Luković.

Osim ovih radova ažurirane su aktivnosti po pitanju uredjenja gradskog parka, prilaza gradskoj plaži Sinjavac, uređenja trotoara i dr, istakao je on.

     Djelokrug poslovanja DOO “Komunalno-Lim”, se odnosi na poslove koji se mogu svrstati u dvije oblasti od javnog interesa, a to su: individualna i zajednička komunalna potrošnja, istakao je Radenko Vujošević, direktor ovog preduzeća.

Obim poslova iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje utvrđen je Programom planiranih radova i ugovorom sa Sekratarijatom za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje.

                               Sve kategorije poslova koje izvodi ovo javno preduzeće su veoma značajne i osjetljive, jer od uspješnosti ažurnosti i obima njihovog vršenja bitno zavisi funkcionisanje čitavog komunalnog sistema, što čini nezamjenljiv uslov za normalno odvijanje života i rada svih građana i privrednih subjekata u gradu. Uvijek smo građanima na usluzi, a ljepši i čistiji grad i zdrava životna sredina su nam postavljeni prioriteti, istakao je Vujošević.

Nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine, su pozdravile čišćenje korita rijeka Lješnice i Lipnice, koje su pritoke rijeke Lim.

NVO,,Euromost” je pozvala bjelopoljsku komunalnu policiju, da nakon što se očiste ove dvije rijeke spriječavaju dalje nelegalno odlaganje u iste, jer ako se nastavi odlagati otpad, onda nema svrhe ni organizovati ovakve akcije.

,,Očekujemo od Komunalnog preduzeća ,,Lim”, da u prigradskim naseljima Lješnici i Lipnici obezbijede i dovoljan broj kontenjera”.

Takodje, očekujemo da se i gradjani pridruže ovim akcijama, koje će doprinijeti njihovu sredinu zdraviom, čistiom i ljepšom, jer da bi nam grad bio ljepši i čistiji, moraju svi pored lokalne uprave da uzmu učešće , kazali su u ovoj organizaciji.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor