TUŽILAŠTVO PROVJERAVA DOKUMENTA O STRUČNOJ SPREMI U OPŠTINI BIJELO POLJE: Sumnjaju da je švercovano 70 diploma

U bjelopoljskom tužilaštvu  potvrdjeno je za ,,Dan“ da je u toku izvidjaj u vezi s provjerom diploma. Oni su kazali i da je jedno lice koje radi u Opštini Bijelo Polje već priznalo da je falsifikovalo diplomu, poslije čega je snjim zaključen sporazum o priznanju krivice.

  Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju pokrenulo je izvidjaj zbog sumnje da je u Opštini Bijelo Polje zapošljeno više lica sa lažnim diplomama, a Uprava policije prikuplja informacije o sumnjivim licima. Prema pouzdanim nezvaničnim saznanjima ,,Dana“ sumnjivo je oko 70 diploma uglavno pravnika i ekonomista, za koje se prepostavlja da su kupljene u ustanovama koje nemaju akreditaciju za pružanje usluga visokog obrazovanja.

U bjelopoljskom osnovnom državnom tužilaštvu potvrdjeno je,,Danu“ da je izvidjaj u toku, te da je policija zadužena za prikupljanje informacija i podataka, koje treba da ih procesuiraju. U tužilaštvu kažu da je jedno lice već priznalo da je falsifikovalo diplomu, nakon čega je sa njim zaključen sporazum o priznanju krivice i kojem je izrečena uslovna osuda od šest mjeseci zatvora. Iz tužilaštva nijesu precizirali koliko diploma se sada proverava, jer su ti podaci u nadležnosti policije.

Glavni administrator Opštine Bijelo Polje Marina Petrić kazala je za ,,Dan“ da su tokom 2015. godine predali dokumentaciju koja se odnosila na provjeru vjerodostojnosti za 59 diploma, više ili visoke školske spreme, lica koja su zapošljena u Opštini Bijelo Polje. U koliko se utvrdilo da postoje bilo kakve dalje nepravilnosti po bilo kom osnovu, podrazumijeva se da bi se odma postupilo u skladu sa zakonskom obavezom i propisanim procedurama.

Preko 500 diploma su kupila lica sa područja Bijelog Polja, dok se špekuliše da taj broj dostiže nevjerovatnih 1.000

Prema riječima predstavnika NVO,,Euromost“ Almera Mekića, ta organizacija se već godinu dana bavi istraživanjem, koliko se na području Bijelog Polja nalazi kupljenih diploma, na koji faklutetima su kupljene i kako se do njih dolazi. On ističe da kada je prošle godine u Bijelom Polju počela sveopšta akcija proveravanje diplomama, ponadali su se da će se naše društvo konačno otarasiti tog zla i korupcije. Interesantno, da je od ovoliko sumnjivih diploma odgovarao samo jedan službenik ove lokalne uprave.

Pored lokalne uprave mnogi su se sa kupljenim diplomama preko veze zaposlili i u drugim javnim ustanovana, kao i državnim institucijama i prema tim istraživanjima sumnjamo da su čak preko 500 diploma kupila lica sa područja Bijelog Polja, dok se špekuliše da taj broj dostiže nevjerovatnih 1.000. Istraživali smo gdje se kupuju te diplome, gdje smo čak došli do nekih koje koriste lica zapošljena u lokalnoj upravi. Takodje, medju tim licima ima i direktora javnih ustanova, supruga bivših državnih funkcionera, sekretara, savjetnika direktora državnih ustanova. Interesantno mnoga od tih lica nalaze se na visokim funkcijama kaže Mekić za ,,Dan“.

On navodi da sumnjaju da je najviše sumnjivih diploma došlo sa ustanova iz Srbije i BiH. ,,Euromost“ je zatražio od lokalne samouprave, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, da nam dostave imena i prezimena svih lica zapošljenih u opštini sa diplomama iz spornih ustanova. Prema našim informacijama, metoda kupovanja i pribavljanja diplome su različite, ali se uglavno svode na dva načina: opštom kupovinom gdje se diploma samo zavodi na faklutetu i kupovinom plaćanjem upisa u nekolike rate, gdje se ,,student“ samo vodi u evidenciji upisanih studenata, a korumpirani profesor upisuje ocjene u ispitnim rokovima. Naravno ni u jednom slučaju ne postoje zapisnici sa ispita i kolokvijuma, potpisi svih profesora, prijave ispita potpisane od strane studenata.Sva procedura je karikirana, dok neko sa fakluteta, ili više njih dijeli novac. Dakle, nije potrebna velika pamet da se ova korupcija otkrije, ali je potrebna volja- ističe Mekić.

On navodi da se sumnja da je veliki broj službenika koji pokrivaju odgovorna mjesta u upravi, ispite polagao pitem interneta, dok su indeksi prazni, ali diploma opet zavedena.

Naše Ministarstvo prosvjete u sektoru za nostrifikaciju stranih isprava, gdje je Mubera Kurpejović bila rukovodilac, vršilo je samo provjeru evidencije, ali ne i prave autetičnosti, to jest sticanje diplome. Prema našim istraživanjima, kupovina diploma u Bijelom Polju traje još od 2002. godine- ističe Mekić.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor