Traže razrješenje rektorke

Predstavnici Vlade u Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore (UCG) podnijeli su tom tijelu inicijativu za razrješenje rektorke Radmile Vojvodić, zbog, kako su naveli, prekoračenja ovlašćenja.

Inicijativu su potpisali Vladan Joković, Milanko Damjanović, Nataša Pešić, Mubera Kurpejović i Goran Jovetić.

Oni podsjećaju da je Statutom UCG propisano da rektor može biti razriješen dužnosti i prije isteka perioda na koji je izabran ukoliko, između ostalog, ne izvršava zadatke predviđene zakonom i Statutom ili ih izvršava suprotno njima, ili prekorači ovlašćenja i time nanese štetu Univerzitetu u većem obimu.

U inicijativi se navodi da je Vojvodić „u cjelokupnom postupku upisa u Visoku medicinsku školu u Beranama, u višemjesečnom periodu, kako na sjednicama UO i Senata UCG, svojim usmenim saopštavanjem, kao i kontinuiranim pisanim saopštenjima putem medija, iskazivala krajnje negativan odnos prema politici Vlade“.

„Pored navedenog, nepoštovanje i neizvršavanje odluka Vlade ogleda se i u zahtjevu rektorke Vojvodić podnesenom UO Univerziteta 7. jula, kojim se komentariše Odluka i zaključak Vlade na način što se predlaže slijeđenje stava Senata i UO u konkursu koji se objavljuje za upis, što je suprotno Zakonu o visokom obrazovanju i Statutu Univerziteta“, piše u inicijativi.

Navodi se da u prilog tome govori i niz saopštenja za javnost kojima se Vojvodić suprotstavila, kako odlukama Vlade, tako i odlukama UO UCG, komentarišući ih krajnje negativno, „sa čime je upoznata cjelokupna crnogorska javnost kroz sve pisane i štampane medije“.

Potpisnici inicijative podsjetili su da su i predstavnici Studentskog parlamenta više puta ukazivali na unižavanje ugleda UCG kroz medijske nastupe rektorke, i imali stav da „odugovlačenje i medijsko istupanje može nepotrebno i trajno da uruši ugled institucije kakva je Medicinski fakultet i njegovih studenata, sadašnjih i budućih“.

„Imajući u vidu navedeno, u skladu sa stavom 3 člana 54 Statuta, i činjenicu da je rektorka svojim iskazanim stavom nanijela Univerzitetu u većem obimu, odnosno prekoračila svoja ovlašćenja, i da u dužem vremenskom periodu nije izvršavala zadatke predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom UCG i postupala suprotno interesima osnivača Univerziteta, podnosi se inicijativa za razrješenje rektora“, zaključuje se u tom dokumentu.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor