Tokom marta po lošem kvalitetu vazduha Pljevlja na prvom mjestu u Crnoj Gori

Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM10 su upoređene sa propisanom graničnom vrijednošću (50 μg/m3), za dnevnu srednju vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.
Četrnaest dana dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM10 su bile iznad propisane granične vrijednosti.

uspendovane čestice PM2.5

Za suspendovane čestice PM2.5 su propisani standardi kvaliteta na godišnjem nivou.

Sumpor dioksid

Rezultati mjerenja sumpor dioksida su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za
jednočasovnu srednju vrijednost (350 μg/m3) i dnevnu srednju vrijednost (125 μg/m3). Sve
jednočasovne i dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida tokom mjerenja u martu mjesecu
su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

Azot dioksid

Rezultati mjerenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa
propisanom graničnom vrijednošću za jednočasovne srednje vrijednosti (200 μg/m3).
Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida tokom mjerenja u martu
mjesecu su bile ispod propisane granične vrijednosti.

Ugljen monoksid

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su poređene sa
propisanom graničnom vrijednošću za srednju godišnju vrijednost (10 mg/m3).
Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida na ovom
mjernom mjestu tokom mjerenja u martu mjesecu su bile ispod propisane granične vrijednosti.

Sadržaj olova, kadmijuma, arsena, nikla i benzo (a)pirena u PM10

Suspendovane čestice PM10 su analizirane na sadržaj olova, nikla, arsena, kadmijuma i benzo
(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou,
kao i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo
(b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a.2.3-c.d) pirena,
dibenzo (a.h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha
već samo mjere kontrole.

Tokom marta kvalitet vazduha u Sjevernoj zoni karakterisala su prekoračenja granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice i to: u Pljevljima 14 dana i u Bijelom Polju 7 dana. U odnosu na februar, tokom marta je kvalitet vazduha bio bolji, u Pljevljima nisu registrovana prekoračenja graničnih vrijednosti za sumpor(IV)oksid SO2.

Bolji kvalitet vazduha je bio i u Centralnoj zoni. Broj dana sa prekoračenjima granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice je iznosio: u Podgorici-Blok V 4 dana, Podgorici-Zabjelo 5 dana i u Nikšiću 5 dana,.

Izmjerene su visoke koncentracije PM2,5 čestica na mjernim mjestima u Sjevernoj zoni kvaliteta vazduha.

Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a)pirena u uzorcima iz Bijelog Polja, Pljevalja, Nikšića I Podgorice.

Kvalitet vazduha u Južnoj zoni u kojoj se mjerna mjesta nalaze u Baru i Kotoru je bio zadovoljavajući po osnovu svih mjerenih parametara.

Agencija još uvijek nije sprovela sve potrebne procedure za uspostavljnje rada mjernih instrumenata u skladu sa zahtijevanim kriterijumima koji bi omogućili vraćanje znaka akreditacije na mjesečne izvještaje što je potvrda validnosti i pouzdanosti dobijenih rezultata mjerenja.

Izvor: PV Informer

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor