Search
Close this search box.

Svjetski dan zaštite potrošača; Kordić: Novim Zakonom o zaštiti potrošača CG će se usaglasiti sa zakonodavstvom EU

U kampanji povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite potrošača – 15. marta., glavna pregovaračica, Zorka Kordić kazala je da će povodom donošenja novog Zakona o zaštiti potrošača, Crna Gora urediti oblast online trgovine kroz prenošenje aktuelnih direktiva EU i na taj način ojačati prava potrošača i prodavaca u online trgovini, koja je, kako je kazala, doživjela ekspanziju i postala najsigurniji način trgovine tokom pandemije COVID-19.

Foto: dirh.gov.hr
Foto: dirh.gov.hr

Prema njenim riječima, do kraja 2023. godine, donošenjem planiranih zakonskih akata, Crna Gora će u potpunosti usaglasiti nacionalno zakonodavstvo sa evropskim i na taj način pružiti svojim građanima prava koja građani Evropske unije imaju na raspolaganju.

Milena Lipovina Božović, državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja, kazala je da potrošač kao osnova tržišne ekonomije mora biti informisan, sa pravom na izbor i zaštićen od bilo koje vrste zloupotrebe, što je nedvojivo od izgradnje snažnog društva kakvom težimo- istakla je ona.

Uspostavljanje Centralnog informacionog sistema za zaštitu potrošača jedan je od načina na koji Ministarstvo ekonomskog razvoja doprinosi stvaranju ambijenta u kojem je potrošač svjestan svoje uloge u društvu, značaja zaštite svojih prava, ali i obaveza institucija koje ih štite, istakla je ona.

Jasna Vujović,V.D. generalne direktorice Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja,  kazala je da potrošač ima pravo na pristup i korišćenje usluge od javnog interesa pod jednakim uslovima, ako je to tehnički izvodljivo i bez diskriminacije. Potrošač ima pravo na račun koji mu omogućava uvid u stvarnu potrošnju kada su u pitanju usluge od javnog interesa. Takođe ima pravo na besplatnu kontrolu računa, kao i pravo na besplatnu promjenu pružaoca usluge od javnog interesa, ukoliko je to moguće – prema njenim navodima.

Ona je istakla da je trgovac dužan da obezbijedi kvalitet usluge od javnog interesa u skladu sa zakonom i ugovorom. Takođe je u obavezi da obezbijedi potrošački servis kojim će omogućiti pružanje  potrebnih informacija potrošaču, a ima obavezu i da omogući potrošaču podnošenje prigovora u skladu sa zakonom prijem prigovora u skladu sa zakonom.

Prema riječima glavne tržišne inspektorke u Upravi za inspekcijske poslove, Marine Radulović, koja je istakla da se potrošači najviše obraćaju Tržišnoj inspekciji, koja je u prethodnoj godini imala 1.404. inicijativa, od čega su 873 žalbe potrošača i koje su se uglavnom odnosile na nesaobraznost proizvoda, na neizdavanje računa, na cijene itd, zaključujući da su oni tu da odmah reaguju odnosno, inspektor koiji prvo razmotri inicijativu, a zatim sprovede inspekcijski nadzor.

Pojasnila je da svaki potrošač, kada smatra da su mu potrošačka prava ugrožena, prvo treba da se obrati trgovcu, podnošenjem prigovora u pisanoj formi, a trgovac je dužan da potrošaču, u roku od osam dana od prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi. Ukoliko je odgovor negativan, tada se potrošač obraća inspekciji koja razmatra inicijativu i sprovodi inspekcijski nadzor i utvrđuje da li je došlo do ugrožavanja prava potrošača. Potrošači svoja prava mogu ostvariti sudskim ili vansudskim putem.

Miloš Vukčević, advokat i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran istakao je između ostalog da je svrha kolektivne tužbe da se zaštite kolektivna prava potrošača i da se ona se može podnijeti protiv trgovaca ili grupe trgovaca koji, nudeći nepoštene ugovore i poslovnu praksu krše kolektivna prava potrošača.

Kampanju povodom Svjetskog dana potrošača, 15. marta, realizuje Generalni sekretarijat Vlade, u okviru projketa ME4EU koji finansira EU. Cilj kampanje je podizanje svijesti građana o pravima potrošača, njihovoj zaštiti i osnaživanju.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor