SVI ZA AMARA: Akcija prikupljanja sredstava za liječenje Amara Drndara se nastavlja, 24. septembra se u Budvi organizuje koncert za Amara

Akcija prikupljanja sredstava za liječenje Amara Drndara se nastavlja, 24. septembra u 20h  u Budvi se organizuje koncert za Amara, u or­ga­ni­za­ci­ji ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je „Sed­ma si­la mla­dih, Bu­dva“. Danas je održana i fudbalska utakmica Jedinstvo – Mladost Lješkopolje iz Podgorice,  na kojoj je za Amarovo liječenje prikupljeno 2.983 eura, kazali su iz porodice Drndara za Portal sjevercg. 

 Dobra vijest je, da je prikupljeno prvih 50.000 dolara, koje je odmah uplaćeno za Amarovo liječenje i da će Amar Drndar sjutra biti primljen u specijalističkom centru u Teksasu.Za Amarovo liječenje je potrebno ukupno prikupiti 150.000 dolara.

Denisa Đogović Drndar  koja rukovodi sa akciom prikupljanja pomoći, za Portal sjevercg je kazala, da su ih kontaktirali iz Opštine Bijelo Polje i najavili, da će opština za Amarovo liječenje uplatiti 3000 Eura, a očekuje da se akciji pridruži i Vlada Crne Gore.

 Ona dodaje, da će se morati krenuti sa prikupljanjem sredstava i preko mobilnih operatera, kojim će sjutra predati zahtjev za otvaranje posebnog broja. Takodje, zahvaljuje se svima koji su se priključili akciji i navodi : ,,Hvala Jedinstvu koji su se sjetili našeg Amara, veliko  hvala i mladim iz Budve, koji su se sami sjetili da organizuju koncert za našeg Amara.

  Zahvaljujemo se i svim našim sugradjanima u inostranstvu, medijima, nevladinim organizacijama, svim gradjanima Crne Gore koji su se pridružili akciji, ali moram posebnu zahvalnost uputiti našim bjelopoljcima, onim koji su se danas u velikom broju  odazvali da prisustvuju današnjoj utakmici i daju svoj novčani doprinos za Amarovo liječenje, kao i onim koji su se na drugi način odazvali našoj akciji i uplatili sredstva za našeg Amara“, kazala je na kraju Denisa Đogović Drndar.

Na kon­cer­tu koji u Budvi oganizuje ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja „Sed­ma si­la mla­dih, Bu­dva“ će na­stu­pa­ti bu­dvan­ski ben­do­vi Stren­ger Trio, AVIS bend i Ma­zo­om u fu­gaz­zu. Spe­ci­jal­ni gost kon­cer­ta je pje­vač Ba­ne Ne­do­vić. Ve­če će uljep­ša­ti i ba­le­ri­ne iz ba­let­ske ško­le „Ro­jal ba­let of Mon­te­ne­gro“. Oni sve pozivaju da 24.sep­tem­bra u 20 ča­so­va is­pred zi­di­na Sta­rog gra­da za­jed­no po­ka­žu hu­ma­nost na dje­lu. Za Ama­ra Drn­da­ra – po­ru­ču­ju iz NVO „Sed­ma si­la mla­dih, Bu­dva

 Djecak AMAR DRNDAR  je dobio neurološki tumor na mozgu i kičmenoj moždini, odnosno u donjem dijelu, koji se nažalost, proširio duž cijele kičme.

Svi koji žele i mogu da pomognu mogu to uraditi uplatom na žiro-račun: NLB Montenegro banka 530-0700100108064-35 na ime Denisa Džogović
Uplata iz inostranstva na IBEN CODE:ME25530073050008070010
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor