Svaki službenik i šef biće ocijenjeni, u slučaju loše ocjene slijedi otkaz

Prema novom propisu, državni službenik dobija ocjenu rada: – „odličan“; – „dobar“; – „zadovoljava“; – „ne zadovoljava“.

“Ocjenjivanje se vrši jednom godišnje, a najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu. Državni službenik koji je u kalendarskoj godini radio manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge, ne ocjenjuje se”, navodi se u novom zakonu koji je u formi nacrta.

Ocjenu rada državnog službenika, odnosno namještenika rješenjem daje starješina državnog organa, na predlog neposrednog rukovodioca.

“Prije utvrđivanja predloga ocjene rada neposredni rukovodilac dužan je da sa predlogom ocjene upozna državnog službenika, odnosno namještenika i omogući mu da se izjasni. Ocjenu rada državnog službenika, odnosno namještenika neposredni rukovodilac, uz saglasnost svog neposrednog rukovodioca, predlaže starješini državnog organa na obrascu koji utvrđuje organ za upravljanje kadrovima”, piše u propisu.

Ocjena rada upisuje se u Centralnu kadrovsku evidenciju.

Državnom službeniku, odnosno namješteniku koji ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“ prestaje radni odnos, danom izvršnosti rješenja o ocjenjivanju. Bliži način i postupak ocjenjivanja državnog službenika, odnosno namještenika utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Ocjenu rada lica koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra daje starješina državnog organa rješenjem. “Ocjene rada rukovodnog kadra su: – “odličan”; – “dobar”; – “ne zadovoljava”. Ocjenjivanje rada lica iz stava u državnom organu vrši se dva puta godišnje”, zaključuje se u propisu.

Novi propis bi trebao da zamijeni aktuelni iz 2011. godine.

Izvor:Portalanalitika

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor