Svaki četvrti stanovnik Andrijevice bez posla

Da nezaposlenost predstavlja glavni problem u opštini Andrijevica svjedoče i najnoviji podaci Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Statistika ukazuje da se zaključno sa martom ove godine na andrijevičkom birou rada nalazilo 946 lica. To govori da je svaki četvrti stanovnik ove opštine nezaposlen, s obzirom da po najnovijim procjenama na ovom području živi oko 4.000 stanovnika.

Andrijevica

Brojne analize govore da je zatvaranjem privrednih kolektiva Andrijevica doživjela sveukupnu razvojnu stagnaciju i da je iz godine u godinu rastao broj nezaposlenih. One ukazuju da je nizak nivo privrednih aktivnosti glavni razlog što se na birou rada nalazi ovako veliki broj lica. Podaci takođe govore da je u Andrijevici trenutno mnogo više nezaposlenih, nego radno angažovanih lica, uz podsjećanje da broj penzionera i sociojalno ugroženih premašuje cifru od hiljadu korisnika.

Predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić smatra da se trenutno stanje može prevazići samo ako dođe do oživljavanja privrede, a prije svega prerađivačkih kapaciteta.

– Svjedoci smo da je poslednjih decenija Andrijevicu napustio veliki broj stanovnika i to prevashodno što nijesu mogli da pronađu zaposlenje. Mi u lokalnoj uptravi nemamo velike mogućnosti za upošljavanje novih radnika, iako znamo da svaki čovjek ima pravo na rad. Zato se iskreno nadamo da će u narednom periodu država više sredstava opredjeljivati za otvaranje radnih mjesta u privredi, kako bi se zaustavila izražena migracija stanovništva i smanjio broj nezaposlenih, koji je dostigao zabrinjavajuću cifru – naglasio je Ćulafić u izjavi za „Dan”.

On smatra da sa državnog nivoa treba da se preduzmu konkretni potezi za instaliranje određenih pogona koji bi radili na bazi iskorišćavanja prirodnih i drugih potencijala sa kojima raspolaže opština Andrijevica.

U cilju smanjenja nezaposlenosti potrebno je da se država na pravi način okrene Andrijevici i cijelom sjeveru. Kao prvo nekadašnju fabričku zonu treba proglasiti za zonu od nacionalnog interesa. To podrazumijeva da Vlada, ulažući određena sredstva, stvori dodatne mogućnosti za otvaranje proizvodnih linija. U tom pravcu ljudima koji pokažu interesovanje za bavljenje biznisom u Andrijevici treba ponuditi konkretne povlastice, onako kako su to uradile zemlje u okruženju – naveo je Ćulafić..

On je kazao da lokalna uprava, u mjeri mogućeg i u domenu svojih nadležnosti, stoji na usluzi svim investitorima koji hoće da ulažu u Andrijevicu.

Lokalna uprava u svakom momentu stoji na raspolaganju ljudima koji se bave proizvodnjom, kao i potencijalnim investitorima, onoliko koliko joj to zakonske mogućnosti dozvoljavaju. Svakako da tu država mora da donese dobar pravni okvir koji će na odgovarajući način pratiti ovu problematiku – istakao je Ćulafić.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor