Search
Close this search box.

Šušić: Đukanović mora dati mandat Lekiću, a Skupština se može raspustiti samo ako mandatar za 90 dana ne formira Vladu!

Parlamentarna većina nije vezana rokom od 30 dana u kojem bi morala da „uvjeri“ predsjednika Crne Gore da postoji većina za izbor Vlade.

Taj rok niti se odnosi na Skupštinu, niti je prekluzivan, već se radi o instruktivnom roku koji obavezuje samo predsjednika da prvog mandatara nakon konstituisanja skupštine (analogno: pada prethodne Vlade) predloži Skupštini u roku od 30 dana. Ako propusti da u tom roku predloži mandatara, ne nastupa nikakva posledica u smislu gubitka prava, čak – obaveze, da se to uradi nakon protoka tog roka, kad se steknu politički uslovi. Svakako, takvim propustom (koji se već desio), Predsjednik bi, shodno vlastitom tumačenju Ustava i dosadašnjoj praksi – prekršio Ustav, ali političke stranke i dalje bi nastavile da traže pogodnu ličnost kojoj bi povjerile sastavljanje Vlade.

Zamislimo situaciju da predloženi mandatar ne dobije podršku poslanika za formiranje Vlade, odnosno da Skupština ne izglasa predloženi sastav kabineta. Da li bi tada sistem stao? Ne, već bi se u okviru ustavnog roka od 90 dana pokušalo doći do novog mandatara, koji bi predložio svoj sastav Vlade. Tek ako u roku od 90 dana Skupština ne bi izabrala Vladu, ista bi bila raspuštena i išlo bi se na prijevremene izbore.

Na to indirektno upućuje i odredba čl. 92 st.1 Ustava kojom je propisano da će se Skupština raspustiti ako ne izabere Vladu u roku od 90 dana od dana kada predsjednik Crne Gore PRVI PUT predloži mandatara. Dakle, ustavopisac je predvidio i jasno ukazao na mogućnost da prvi predloženi mandatar ne uspije da sastavi Vladu ili ne dobije podršku Skupštine, usled čega bi se javila potreba da predsjednik Crne Gore ponovo predlaže mandatara, što bi svakako bilo van onog roka od 30 dana od konstituisanja Skupštine.

Dakle, primijenjeno na našu trenutnu situaciju – ako je predsjedniku bilo sporno što nije dobio čvrsta uvjeravanja da predloženi mandatar ima većinu u parlamentu, jer nije dobio potpise 41 poslanika, nakon formalizacije tog predloga od strane skupštinke većine, predsjednik ima ustavnu obavezu da predloži mandatara. Instruktivni rok od 30 dana je njegov rok, rok koji Ustav određuje njemu, a ne parlamentu i prekoračenjem tog roka, može postojati samo eventualna povreda Ustava od strane predsjednika, a nikako gubitak prava parlamenta da konstituiše Vladu.

S obzirom da nemamo kompletiran i funkcionalan Ustavni sud, koji bi u dogledno vrijeme dao svoju ocjenu ovakvog postupka predsjednika, ostavlja se prostor da, zarad očuvanja elementarnog demokratskog poretka, Vlada u tehničkom mandatu i parlamentarna većina, legitimno i svrsishodno nađu način da prevaziđu situaciju.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor