Struja će biti jeftinija, u budžet ide 30 miliona

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) smanjiće stavke na računima za struju i povećati popuste, dok će u državni budžetu po prvi put ove godine uplatiti 30 miliona eura, to je u intervjuu Vijestima kazao novi predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) Milutin Đukanović.

On je istakao da je formirano 12 komisija koje provjeravaju različite segmente poslovanja i rada bivšeg rukovodstva u koje je uključen značajan broj stručnih i obrazovanih ljudi koji su van energetske kompanije.

„Ništa neće biti sakriveno od očiju javnosti, a da li će biti još krivičnih prijava to ćemo vrlo brzo saznati. Lično mislim da hoće, jer se već sada može zaključiti da je bivše poslovodstvo više vodilo računa o interesima DPS klike nego o interesima građana”, poruka je Đukanovića.

Državna energetska kompanija će, prema njegovoj najavi, pokrenuti novi investicioni ciklus, gdje neće biti dodatnog troška za građane i biće lokomotiva ekonomskog razvoja.

Na pitanje da li u skorije vrijeme može doći do snižavanja cijene električne energije za domaćinstva i privredu, on je rekao da će se kao predsjednik Odbora direktora EPCG zalagati da strateški cilj kompanije mora biti adekvatno praćenje socio-ekonomske situacije, prije svega građana.

„Tako da ćemo i u tom smjeru donositi odluke koje će pratiti realna cijena elektične energije kako za domaćinstva, tako i za privredu. Dakle, pokušaćemo da uspostavimo balans između tržišnih cijena na berzi i socio-ekonomske situacije vodeći računa o kategorijama osjetljivih potrošača. Podsjetiću da se samo prva stavka na računu (aktivna energija) odnosi na energiju, odnosno, na usluge EPCG i da ona participira oko 40 odsto u računu“, rekao je Đukanović.

Odbor direktora će, kako je kazao, predložiti da se preispita politika subvencija za električnu energiju za OIE, koje, kako je rekao, „predstavljaju otvorenu pljačku građana“.

„Ustavni sud je na potezu i konačno mora da se odredi da li su subvencije za privilegovane proizvođače u skladu sa Ustavom. Uz to, neophodno je preispitatiti politiku naknada ostalim operaterima, koje opterećuju račune za električnu energiju. U rješavanju ovih problema uključićemo Vladu i Skupštinu. Nastavićemo subvencije za socijalno ugrožene kategorije stanovnistva, ali i popust za redovnost plaćanja s tim što nam je plan da uključimo i ostale participante u računu da budu prisutni, jer je do sada samo EPCG finansirala popust i to je bio trošak kompanije u iznosu od oko tri miliona eura na godišnjem novou. Neophodno je da se CEDIS i CGES aktivno uključe u politiku čiji će konačni cilj biti smanjenje računa za električnu energiju“, rekao je Đukanović.

CEDIS će, kako je kazao, podržati politiku EPCG: „U to nema nikakve sumnje, ali nažalost u CGES-u još nije došlo do promjene u rukovodećem kadru. Možemo očekivati da će se već na majskom računu prikazati dio ovoga o čemu sad govorim. Dakle, novo rukovodstvo kompanije isključivo će voditi računa o interesima građana i interesima kompanije“.

Pokretanje snažnog investicionog ciklusa, gdje nema dodatnih troškova za građane, kako je rekao, jedan je od prioriteta novog rukovodstva EPCG.

„Moramo krenuti u izgradnju hidroelektrane Komarnica, snage 170 MW, Krnovo 2, snage 50 MW, kao i izgradnju osmog agregata u HE Perućica, 54 MW, dok ćemo poseban akcenat dati na izgradnju solarnih elektrana, gdje ćemo omogućiti da građani ostvare značajne benefite od svoje neplodne zemlje. Takođe izgradnja jedne ili više solarnih elektrana na Veljem brdu mogu u značajnoj mjeri povećati energetski potencijal Crne Gore. Briska Gora je i dalje veoma aktuelna, možda pod nešto izmijenjenim uslovima možemo krenuti u realizaciju tog projekta“, rekao je Đukanović.

EPCG će, kaže on, prvi put ove godine pomoći budžet Crne Gore: „To je veoma važno da uradimo u vrijeme korone i strašno loših ekonomskih pokazatelja po kojima je ekonomija Crne Gore na poslednjem mjestu u Evropi. Čitav profit od prošle godine u iznosu od gotovo 30 miliona eura ćemo uplatiti u budžet Crne Gore i vjerujem tako omogućiti sigurnu isplatu i onako malih penzija i socijalnih davanja za najugroženije kategorije građana. To će sugurno ostaviti posljedice po razvoj EPCG,ali očuvanje ne samo ekonomske nego, rekao bih, biološke supstance ove zemlje nema alternativu“.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor