Search
Close this search box.

Strože kazne za djela protiv polne slobode učinjena prema djeci i nemoćnima

“Posebno, za krivična djela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba sa djetetom i obljuba zloupotrebom položaja, predložena je mogućnost da učinilac nekog od ovih krivičnih djela bude kažnjen kaznom dugotrajnog zatvora u trajanju od četrdeset godina”

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava pristupilo je izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, u cilju maksimalnog pooštravanja kazni zatvora zaprijećenih za krivična djela protiv polne slobode koja su učinjena prema djeci i nemoćnim licima.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, inicijativu je podnio Kabineta premijera 12. aprila.

“U tom smislu, izrađeni Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore danas je stavljen u redovnu zakonodavnu proceduru, čime je omogućeno da u najkraćem roku Vlada odluči o utvrđivanju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, a potom Skupština Crne Gore raspravlja i odluči o usvajanju istog. Predloženim izmjenama i dopunama obuhvaćena su sva krivična djela protiv polne slobode iz Glave osamnaeste Krivičnog zakonika Crne Gore, a koja za zaštitni objekat imaju djecu i nemoćna lica”, navodi se u saopštenju.

Za sva od navedenih krivičnih djela predloženo je usvajanje strožih kazni zatvora.

“Posebno, za krivična djela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba sa djetetom i obljuba zloupotrebom položaja, predložena je mogućnost da učinilac nekog od ovih krivičnih djela bude kažnjen kaznom dugotrajnog zatvora u trajanju od četrdeset godina. Ovo je najstroža kazna koju domaće krivično zakonodavstvo predviđa za najteža krivična djela. Skrećemo pažnju široj javnosti da ovdje predložene kazne zatvora koje mogu biti ocijenjene kao drakonske, ne moraju biti izrečene u svakom pojedinačnom slučaju, ali da bi mogućnost njihovog izricanja u budućnosti imala, pored ostalog, svrhu generalne prevencije u vršenju ovih krivičnih djela koja nesumnjivo spadaju u društeno najopasnija”, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vijesti.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor