Stop diskriminaciji žena sa invaliditetom

Opštinsko udruženje oboljelih od multiple skleroze Bijelo Polje u partnerstvu sa Organizacijom slijepih za opštine Bijelo Polje i Mojkovac, drugarski i timski održalo je nekoliko psiholoških radionica u okviru projekata „Stop diskriminaciji žena sa invaliditetom u ruralnom području opština Bijelo Polje i Mojkovac“ i „LSI imaju pravo na zdravlje“. Radionice su održane u prostorijama Organizacije slijepih za opštine Bijelo Polje i Mojkovac, koja u oba ova projekta nastupa u partnerskom odnosu sa Opštinskim udruženjem oboljelih od multiple skleroze Bijelo Polje. Radionice vodi psiholog Rada Femić, koja je naglasila da obrađena tema predstavlja i cilj radionice, odnosno da se lica s invaliditetom osnaže, da im se pruži podrška u situacijama kada se osjećaju diskriminisano ili kada misle da je neko njihovo pravo ugroženo.

Na ovim radionicama LSI se osnažuju da imaju formirani stav i da su odlučni da se bore za neko svoje pravo, odnosno da se zauzmu za lična prava i izražavanje misli, osjećanja i stavova na direktan, iskren, umjeren i adekvatan način – kaže Femić.

UČESNICI JEDNE OD RADIONICA/ MILOVAN NOVOVIĆ

Psiholog Antonija Zejak je sa učesnicima radionice podijelila iskustva suočavanja sa posledicama manjinskog stresa, koje uključuju diskriminaciju, stigmatizaciju, te nedostatak podrške.

Zajedno su definisani ciljevi za budući rad koji se orijentišu na prepoznavanju i adekvatnom reagovanju na diskriminaciju, te usvajanje seta vještina suočavanja i prevladavanja uticaja stresa – kaže Zejak.

Sekretar Organizacije slijepih za opštine Bijelo Polje i Mojkovac Mirsad Dlakić navodi da su učesnici radionice iznosili svoja mišljenja o diskriminaciji i navodili primjere iz svakodnevnog života.

Ovo je pravi način da lica sa invaliditetom budu uključena u društvenu zajednicu i postanu vidljivi – kaže Dlakić.

U planu istraživanje i pravno-edukativne radionice

U okviru projekta „LSI imaju pravo na zdravlje“ predavanje je održala i neurolog dr Tijana Sekulić, a Mirza Guberinić i Sanida Šabović, diplomirani pravnici, kazali su da će tokom projekta nastaviti rad na stvaranju društvene baze antidiskriminacije lica sa invaliditetom, kroz sedmično organizovanje pravno-edukativnih radionica.
Cilj radionica je povećanje nivoa znanja žena s invaliditetom sa ruralnog područja opština Bijelo Polje i Mojkovac o njihovim pravima kroz upoznavanje sa antidiskriminacionim zakonodavstvom i njegovom primjenom u praksi. Takođe, sprovešćemo i istraživanje o stepenu, nivou i vrsti diskriminacije žena sa invaliditetom u ruralnom području opština Bijelo Polje i Mojkovac i kreirati izvještaj koji će biti prezentovan predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora, kao i medijima – istakao je Guberinić.

Predsjednica Opštinskog udruženja oboljelih od multiple skleroze Lidija Guberinić ističe da je na radionicama razvijan potpuno opušten razgovor, kao metode borbe protiv socijalne izolacije OSI i njihovu povećanu vidljivost u društvu.

Usput, nastojimo da prikažemo i ljepote našeg Bijelog Polja u svjetlu socijalne inkluzije – ističe Guberinić.

Prjekte „Stop diskriminaciji žena sa invaliditetom u ruralnom području opština Bijelo Polje i Mojkovac“ i „LSI imaju pravo na zdravlje“ finansijski su podržali Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava i Ministarstvo zdravlja.

 

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor