Stijović: Uložićemo dodatne napore za zaštitu životne sredine, realizovanje projekata za prečišćavanje otpadnih voda

On je istakao da je Crna Gora posvećena podizanju nivoa reginalne i međunarodne saradnje u oblasti vodoprivrede, prvenstveno u sprečavanju, kontroli i smanjenju zagađivanja voda, kao i zajedničkim korišćenjem hidropotencijala sa zemljama sa kojima dijeli to bogatstvo.

Radi zaštite od štetnog uticaja voda, koje se manifestuju kroz poplave, erozione procese i bujice, Vlada Crne Gore u narednom periodu uložiće dodatne napore u cilju zaštite životne sredine, posebno realizujući projekte koji se odnose na prečišćavanje otpadnih voda i uspostavljanje mjera za sprečavanje, kontrolu i smanjenje zagađenja voda te značajna investiciona ulaganja u našoj zemlji u bliskoj budućnosti biće u vezi sa razvojem zelene agende.

Ovo je kazao ministar poljoprivrede, šumartsva i vodoprivrede Aleksandar Stijović koji sa direktorom Direktorata za vodoprivredu Željkom Furtulom predstavlja delegaciju Vlade Crne Gore na devetom Sastanku zemalja potpisnica UNECE Konvencije o zaštiti korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera, koji se održava u Ženevi od 29. septembra do 1. oktobra 2021.godine.

Devetu sjednicu Sastanka potpisnica Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera organizuje Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE).

Kako je saopšteno iz Ministarstva, sastanku će prisustvovati više od 500 predstavnika ministarstava nadležnih za vode, životnu sredinu, spoljne poslove i razvojnu saradnju, zajedno sa predstavnicima međunardnih i nevladinih organizacija i akademske zajednice iz svih regiona svijeta, te da će biti prekretnica za razmatranje i ubrzanje napretka ka postizanju ciljeva održivog razvoja.

Stijović je na današnjem sastanku na kojem je bilo riječi o Ulozi Konvencije o vodama u njegovanju mira, predstavio bogatstvo i razvojne potencijale Crne Gore u oblasti vodprivrede, istakavši da Crna Gora spada u vodom najbogatija područja na svijetu.

„Stijović je govorio o izazovima i dobrim praksama vezanim za prekograničnu saradnju i gdje je istakao da je pored brojnih izazova, Crna Gora posvećena podizanju nivoa reginalne i međunarodne saradnje u oblasti vodoprivrede, prvenstveno u sprečavanju, kontroli i smanjenju zagađivanja voda, kao i zajedničkim korišćenjem hidropotencijala sa zemljama sa kojima dijeli to bogatstvo“, navodi se u saopštenju.

Na posebnoj sesiji na visokom nivou o „Vodama i njegovanju mira miru“ kroz paltformu za otvoreni dijalog predstavljene su uloge prekogranične saradnje u vodama u jačanju poverenja, stabilnosti i mira.

Takođe su podijeljena konkretna iskustva strana potpisnica Konvencije o vodama i drugih zemalja pri čemu je ilustrovano kako prekogranična saradnja u oblasti vodoprivrede pomaže u sprečavanju sukoba i promovisanju i održavanju mira.

U saopštenju se navodi i da su na sastanku razmatrani različiti aspekti prekogranične saradnje u vodoprivredi koji su obrađeni u programu rada Konvencije za 2019-2021, kao što je razvoj sporazuma u zajedničkim slivovima; pravična i održiva alokacija vode u prekograničnom kontekstu; prednosti prekogranične saradnje; veza voda-hrana-energija-ekosistemi; praćenje, procena i razmjena podataka; prilagođavanje na klimatske promjene kao i finansiranje prekogranične saradnje u oblasti voda.

Izvor: Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor